Elektroniczny Serwis Księgowego

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Nr 732 - 15 kwietnia 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości

Przyszłość księgowych - czy jest zagrożona

Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono badania branży usług księgowych, które dostarczają cennych danych na potrzeby promocji biur rachunkowych. Sprawdźmy, co pokazują dane i czy księgowi muszą... »


Uwaga! Nowa Ordynacja podatkowa wprowadzi zmiany w zakresie czynności kontrolnych

Właśnie pojawiła się najnowsza wersja projektu Ordynacji podatkowej. Przeczytaj tekst i sprawdź, czy prezes zarządu będzie musiał być obecny w czasie kontroli podatkowej w spółce z o.o. oraz będzie... »


Nie będzie deklaracji VAT. Czy zastąpi je JPK_VAT

Wiemy, jakie zmiany zakłada najnowszy projekt ustawy o VAT. Jedną z nich jest połączenie obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. Kiedy przepisy wejdą w... »


Upewnij się, jak prawidłowo rozliczać wydatki przy inwestycji w obcym środku trwałym

Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nakłady poniesione w obcym budynku. Może to zrobić poprzez odpisy amortyzacyjne, już w okresie 10 lat, a więc czterokrotnie szybciej niż w... »


Dział: Najnowsze orzeczenia

Pracodawca może udowodnić wypłatę należności pracowniczych bez pokwitowań pracownika

Firma nie musi mieć pokwitowania od pracownika, aby udowodnić, że wypłacił mu należności pracownicze np. z tytułu podróży służbowych. Takie wnioski płyną z wyroku Sądu Najwyższego. Co to oznacza... »


Dział: Najnowsze interpretacje

Dowiedz się, czy rozpoczęcie dodatkowej jednoosobowej działalności gospodarczej spowoduje utratę prawa do „ulgi na start”

Jest stanowisko ZUS w sprawie „ulgi na start” dla przedsiębiorcy, który z niej skorzystał w ramach prowadzenia działalności jako wspólnik spółki cywilnej i dodatkowo rozpoczął kolejną działalność... »


Dział: Przykład księgowania

Czy można ująć sprzedaż ZCP w PKPiR

Pytanie Podatnik prowadzący jednoosobową działalność (dwa sklepy spożywcze) sprzedał zorganizowaną część przedsiębiorstwa (jeden sklep) na podstawie umowy kupna sprzedaży (wyposażenie + towary... »


Czy można zaliczyć kwoty netto z faktur w koszty podatkowe w przypadku wystawienia faktury dla firmy, która jest w restrukturyzacji

Pytanie Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wystawiła faktury sprzedaży w roku 2018 dla firmy, która jest w restrukturyzacji. Nie jest możliwe skorzystanie z ulgi na złe długi... »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Sprawdź, czy przedsiębiorca, który zawiesi działalność gospodarczą musi zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Pytanie W dniu 6 marca 2019 r. lekarz orzecznik ZUS orzekł niezdolność do pracy i przyznał przedsiębiorcy rentę. Do 26.03.2019 r. przedsiębiorca nie otrzymał decyzji z ZUS. Osoba ta prowadzi... »


Sprawdź, do ilu lat wstecz ZUS może skontrolować dokumentację

Pytanie W ciągu ilu lat przedawniają się zobowiązania wobec ZUS? Do ilu lat wstecz ZUS może skontrolować dokumentację? Co oznacza słowo „zobowiązania" wobec ZUS? »


W jakim terminie należy odliczyć VAT od faktury

Pytanie W dniu 26 marca 2019 r. otrzymaliśmy fakturę za wynajem mat czyszczących. Termin wykonania usługi i wystawienia faktury był 26 marca 2019 r. Data zapłaty – 9 kwietnia 2019 r. Kiedy możemy... »


Dowiedz się, czy wspólnik spółki cywilnej może wykupić w pełni zamortyzowany samochód i wycofać go z ewidencji środków trwałych

Pytanie Prowadzę działalności w ramach dwuosobowej spółki cywilnej po 50% udziałów, PKPiR i VAT). Firma zakupiła nowy samochód na fakturę 6 lat temu. W chwili obecnej samochód jest zamortyzowany. Czy... »


Czy podatnik, który nie uzyskał dochodu może nie odliczać straty w zeznaniu rocznym

Pytanie Podatnik (PKPiR, VAT) w 2018 r. przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy PIT-36 rozliczał na bieżąco straty z lat ubiegłych. Za sierpień 2018 r. po uwzględnieniu straty zaliczka do... »


Upewnij się, jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia pracownika

Pytanie Pracownik zatrudniony na cały etat za miesiąc marzec 2018 r. uzyskał wynagrodzenie brutto w wysokości – 2.067,49 zł (pracownik nie osiągnął najniższego wynagrodzenia ponieważ w ciągu miesiąca... »


Sprawdź, jak postąpić, kiedy przedsiębiorca przy wystawianiu faktury korygującej nie podał przyczyny dokonania korekty

Pytanie Wystawiając fakturę korygującą dotyczącą mylnie naliczonej stawki VAT nie wskazaliśmy przyczyny dokonania korekty. W jaki sposób wystawić kolejną fakturę korygującą? Dostępne formularze... »


Dział: Zawsze pod ręką

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu »


Dział: Kalendarz

15 kwietnia 2019 r.

15 kwietnia 2019 r. »


Nr 732 - 15 kwietnia 2019 r.

Błędy w sprawozdaniu przekazanym w formie elektronicznej - czy można je poprawić
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego