Elektroniczny Serwis Księgowego

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Nr 634 - 14 sierpnia 2017 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Co warto wiedzieć, zakładając spółkę?

Jednym z pierwszych i najważniejszych wyborów, jakich musi dokonać przedsiębiorca, który decyduje się założyć działalność gospodarczą, jest wybór właściwej formy organizacyjno-prawnej planowanego... »


Kontrola celno-skarbowa a swoboda działalności gospodarczej

1 marca 2017 r., wraz z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej, weszły w życie nowe zasady przeprowadzania kontroli u podatników. Kontrola celno-skarbowa, która zastępuje kontrolę skarbową i celną... »


Podatnicy będą mieli obowiązek przekazywać dobowe wyciągi rachunków szefowi KAS

Ministerstwo Rozwoju i Finansów pracuje nad projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej. Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych... »


Od 28 lipca 2017 r. obowiązuje nowelizacja KSR 10

Zaktualizowany standard wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy... »


Dział: Najnowsze orzeczenia

Pracodawca, który wykrył nieprawidłowości w pracy pracownika, nie musi od razu zwalniać go dyscyplinarnie

Pracodawca ma prawo rzetelnie zbadać informacje o naruszeniu obowiązków przez pracownika. Stąd miesięczny termin w ciągu którego pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie nie zawsze rozpoczyna... »


Sprawdź, czy zatrudnienie za granicą daje prawo do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

Może się zdarzyć, że pracodawca zmarł, a spadkobiercy nie są zainteresowani dalszym prowadzeniem firmy, wobec czego zatrudniona pracownica zmuszona jest do zarejestrowania się jako bezrobotna. Kiedy... »


Dział: Najnowsze interpretacje

Dowiedz się, czy składki na ZUS od ubezpieczenia NNW stażysty są obowiązkowe

Upewnij się, czy przedsiębiorca którego rozliczasz powinien opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od wykupionej polisy od nieszczęśliwych następstw wypadków dla stażysty. Zdaniem organów polisa... »


Upewnij się, czy wydatki związane z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania można zaliczyć do kosztów

Czy wydatki związane z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania, przykładowo wynajęcie biura dla prezesa czy zwrot kosztów podróży i zakwaterowania, spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych... »


Dział: Przykłady księgowania

Sprawdź księgowania w przypadku przekazania środka trwałego między stowarzyszeniami

Pytanie Likwidowane stowarzyszenie przekazało środek trwały do innego stowarzyszenia. Jak zaksięgować takie zdarzenie w obydwu stowarzyszeniach? »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Dowiedz się, czy jest możliwa procedura VAT marża przy sprzedaży motocykla

Pytanie Czy jest możliwa sprzedaż motocykla, który jest środkiem trwałym firmy w procedurze VAT marża? Motocykl oświadczeniem został wprowadzony do ewidencji środków trwałych na podstawie... »


Dowiedz się, czy za członka rady nadzorczej pobierającego emeryturę i rentę trzeba opłacać ZUS

Pytanie Członek rady nadzorczej jest emerytem (78 lat) i pobiera emeryturę powiększoną o połowę renty z tytułu niezdolności do pracy z tytułu choroby zawodowej. Czy odpłatne pełnienie funkcji w... »


Upewnij się, czy pracownicy, która wykorzystała zasiłek chorobowy przysługuje płatne zwolnienie lekarskie

Pytanie Pracownica zaczęła chorować od 13 grudnia 2016 r. z powodu pobytu w szpitalu (miała operację). Następnie przebywała nadal na zwolnieniu z powodu dochodzenia do zdrowia po operacji. W lutym... »


Obowiązek wypłacenia odprawy pieniężnej zależy od tego, czy w dniu wręczenia wypowiedzenia było więcej niż 19 osób

Pytanie Zatrudnienie w naszym zakładzie pracy na 1 lipca br. wynosi 20 osób. Natomiast 31 lipca br. zatrudnienie będzie wynosiło 19 osób, gdyż w trakcie miesiąca zwalnia się 1 osoba. Czy jeżeli... »


Kontrola Inspekcji Pracy. Czy należy zrealizować wnioski zawarte w wystąpieniu

Pytanie W firmie, którą rozliczam była kontrola z Inspekcji Pracy. Inspektorzy badali czas pracy, wynagrodzenie i legalność zatrudnienia. Protokół został podpisany przez właścicieli i nie wniesiono... »


Upewnij się, ile wyniesie termin wypowiedzenia umowy o pracę

Pytanie Firma zatrudniająca do 19 pracowników, zatrudniła od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. pracownika na okres próbny. Od 1 stycznia 2016 r. firma zawarła z nim umowę na czas określony... »


Czy odsetki od pożyczki zwiększają wartość początkową środka trwałego

Pytanie Kupujemy środki trwałe, które finansujemy pożyczkami. Firmy pożyczkowe wysyłają naszym kontrahentom bezpośrednio jako zapłatę za środek trwały udzieloną nam pożyczkę. Przykładowo w kwietniu... »


Czy jest możliwe przeszacowanie wartości środków trwałych

Pytanie Mam pytanie odnośnie środków trwałych. Mianowicie w ubiegłym roku stwierdzono, że w księgach rachunkowych kwota środków trwałych jest większa niż w rzeczywistości. Dokonaliśmy w związku z tym... »


Dział: Zawsze pod ręką

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Jeżeli firma, w której pracujesz zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, to musisz wiedzieć, że masz obowiązek płacić im wynagrodzenie i z tego tytułu odprowadzać składki... »


Dział: Kalendarz

25 sierpnia 2017 r.

25 sierpnia 2017 r. »


Nr 634 - 14 sierpnia 2017 r.

Jak bezbłędnie rozliczyć delegacje pracowników - 2 przykłady
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.