Elektroniczny Serwis Księgowego

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Nr 638 - 4 września 2017 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości

Uwaga! Od 12 sierpnia 2017 r. więcej uprawnionych do jednorazowej amortyzacji

Dzięki nowelizacji przepisów przedsiębiorcy uzyskali prawo do stosowania nowej metody jednorazowej amortyzacji środków trwałych, obok już funkcjonującej w ustawach o PIT i CIT jednorazowej... »


Konsekwencje dla dłużników, którzy zwlekają z korektą VAT w przypadku nieuregulowania należności na rzecz wierzyciela

W razie nieopłacenia należności wynikającej z faktury zakupowej VAT w terminie 150 dni od upływu terminu jej płatności dłużnik musi zmniejszyć swój podatek naliczony, który wcześniej odliczył... »


Kto będzie musiał przejść na nową kasę fiskalną od 1 stycznia 2018 r.

Uszczelniania systemu podatkowego ciąg dalszy. Resort finansów chce, aby już od początku przyszłego roku pierwsze firmy zainstalowały kasy fiskalne z dostępem do Internetu i z funkcją bieżącego... »


Nie zapomnij o przelaniu II raty na ZFŚS

Do 2 października br. pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych muszą przekazać drugą ratę odpisu na fundusz za 2017 rok. Sprawdź skutki księgowe tego zdarzenia. »


Znamy górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości, czy też podatku od środków transportu wzrosną od przyszłego roku o średnio 1,9% w stosunku do obowiązujących obecnie. Minister rozwoju i finansów wydał... »


Dział: Najnowsze interpretacje

Upewnij się, czy posiłki przekazane pracownikom wliczasz do podstawy wymiaru składek

Twoja firma zdecydowała się przekazać pracownikom karty przedpłacone albo bony żywieniowe? Sprawdź, kiedy masz obowiązek wliczyć je do podstawy wymiaru składek, a kiedy podlegają one... »


Wynagrodzenie członków zarządu. Dowiedz się, czy ma wpływ na wartość początkową środka trwałego

Sprawdź, czy wartość początkowa środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie obejmuje także koszty wynagrodzeń członków zarządu pełniących nadzór nad oddelegowanymi pracownikami? Poznaj stanowisko... »


Udostępnianie pracowników na terenie budowy. Czy podlega odwrotnemu obciążeniu

Twoja firma oddelegowuje pracowników na budowę do obsługi żurawi wieżowych? Upewnij się, jak w tej sytuacji rozliczyć VAT. »


Dział: Najnowsze orzeczenia

Pracodawca musi ponieść karę, jeżeli dopuścił się mobbingu wobec pracownika

Sąd Najwyższy w niedawno wydanym orzeczeniu uznał, że zadośćuczynienie za mobbing może pełnić nie tylko funkcję kompensacyjną, ale także mieć funkcję prewencyjno-wychowawczą w stosunku do... »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Jakie są skutki podatkowe wycofania samochodu z działalności

Pytanie Samochód osobowy, całkowicie zamortyzowany, przy zakupie był odliczany VAT w wysokości 50%. Auto chcę przekazać na użytek własny. Czy wówczas należy odprowadzić VAT i w jakiej wysokości... »


Jak ująć zakup dodatkowych modułów do oprogramowania

Pytanie W ubiegłym roku zakupiliśmy program komputerowy (program posiada kilka modułów), licencję na ten program ujęłam w wartościach niematerialnych i prawnych. W tym miesiącu zakupiliśmy dwa moduły... »


Wymiana drzwi do biura - jak amortyzować

Pytanie Spółka z o.o. zakupiła nowoczesne drzwi wewnętrzne, będące drzwiami wejściowymi do jej nowego biura. Cena zakupu drzwi przekroczyła 3.500 zł netto. Jaką stawką należy je... »


Poznaj przykład rozliczenia wynagrodzenia ze zlecenia za ucznia

Pytanie Jak dokonać rozliczenia umowy zlecenia za ucznia za którego nie odprowadza się żadnych składek ZUS? Uczeń w lipcu przepracował 136 h x 13,00 zł. = 1.768,00 zł. Proszę o wykonanie... »


Upewnij się, czy pracodawca może zgłosić syna pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego

Pytanie Syn naszego pracownika, rocznik 1995 r. studiuje zaocznie, ale nigdzie nie pracuje. Czy możemy go zgłosić do ubezpieczeń przy ojcu? Ojciec utrzymuje, że uczelnia nie ubezpiecza jego syna... »


Upewnij się, jak ustalić ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych

Pytanie Prowadzę rozliczenia czasu pracy w firmie transportowej, gdzie okres rozliczeniowy wynosi 3 miesięczny. Nie wiem w jakiej wysokości ustalić miesięczny ryczałt za nadgodziny. Nie zajmowałam... »


Okres zasiłkowy przy dwóch rodzajach chorób

Pytanie W jaki sposób należy poprawnie obliczyć okres zasiłkowy dla pracownika poniżej 50 roku życia? Pracownik chorował w 2017 roku w okresach: 01.02-10.02, 11.02-17.02, 20.02-03.03, 06.03-10.03... »


Dział: Przykład księgowania

Upewnij się, czy możesz samodzielnie dokonać aktualizacji wartości gruntów zaliczonych do środków trwałych

Pytanie Spółka wprowadziła do ksiąg rachunkowych grunty w 2002 roku. Obecna ich wartość rynkowa bardzo znacznie odbiega od ich wartości księgowej z czasu ich wprowadzenia. Czy jest możliwe, po... »


Dział: Zawsze pod ręką

Kwoty przychodów dodatkowych a zmniejszenia emerytury lub renty

Prawie każdy emeryt lub rencista, który po przyznaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego kontynuuje pracę zarobkową lub też rozpoczął wykonywanie takiej pracy, musi się liczyć z tym, że osiągane... »


Dział: Kalendarz

7 września 2017 r.

7 września 2017 r. »


Nr 638 - 4 września 2017 r.

Spółka z o.o., którą rozliczałeś zostaje zlikwidowana? Sprawdź, jakie masz obowiązki sprawozdawcze
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego