Elektroniczny Serwis Księgowego

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Nr 726 - 4 marca 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości

Trzeba mieć e-podpis do wysłania CIT-8

Jeszcze ponad miesiąc na złożenie zeznania CIT-8 mają podatnicy. Pamiętajmy, że od tego roku wszyscy podatnicy muszą zeznanie wysłać elektronicznie i opatrzyć je e-podpisem. »


Zakaz prowadzenia działalności wykluczy podmiot z kręgu podatników VAT

Z początkiem bieżącego roku ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, kiedy naczelnik urzędu skarbowego odmówi zarejestrowania przedsiębiorcy jako podatnika VAT, tudzież będzie zobligowany do... »


Sprawdź, kto złoży CIT-8 za 2018 rok na nowym formularzu

Modyfikację ośmiu formularzy wykorzystywanych przez podatników CIT zakłada przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia w tej sprawie. Zmiany mają dostosować ich wzory do... »


Na jakich wzorach rozliczyć exit tax

Resort finansów przygotował nowe rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych. W nowym akcie prawnym zostały określone formularze, które będą dotyczyć rozliczania tzw. podatku od wyjścia... »


RODO: Zmiany w Kodeksie pracy (i nie tylko) w zakresie danych osobowych

Sejm uchwalił ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nowelizacja dostosowuje szereg ustaw do RODO, w tym... »


Czy handel w niedziele zostanie przywrócony? W Sejmie jest projekt

W Sejmie pojawił się projekt ustawy uchylający ograniczenie handlu w niedzielę, ale z gwarancją zapewnienia pracownikom tego sektora przynajmniej dwóch niedziel w miesiącu, wolnych od pracy. »


Dział: Najnowsze orzeczenia

Pierwszy kwartał roku to w wielu firmach czas ocen okresowych pracowników. Czy ocena może wpłynąć na zwolnienie pracownika

SN wskazał, że ocena okresowa, jeżeli jest stosowana przez pracodawcę, ma wskazać pracownikowi jego mocne i słabe strony. Jeżeli tych słabych stron jest sporo, pracodawca ma obowiązek je wskazać i... »


Dział: Najnowsze interpretacje

Upewnij się, jak wyliczyć podstawę wymiaru składek dla pracowników delegowanych do pracy na terenie UE

Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług m.in. wykonywanie prac magazynowych deleguje pracowników do pracy za granicę do państw należących do UE (w tym m.in. do... »


Dział: Kalendarz

5 marca 2019 r.

5 marca 2019 r. »


Dział: Zawsze pod ręką

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 roku, gdy ich przychody za 2018 rok wyniosły... »


Dział: Przykład księgowania

Sprzedaż i kupno firmy - jak to zdarzenie zaksięgujesz w PKPiR

Pytanie Osoba fizyczna sprzedaje spółce jawnej swoje przedsiębiorstwo produkcyjne w całości łącznie z przejęciem zobowiązań i wierzytelności oraz pracowników. Obydwie firmy prowadzą PKPiR. Aktywa... »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Dowiedz się, czy uproszczone sprawozdanie wysłać elektronicznie

Pytanie Czy jednostka, która korzysta z prawa do sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego, jest również zobowiązana do złożenia go w formie elektronicznej za 2018 rok? »


Przedsiębiorca odliczył VAT od otrzymanych od kontrahenta faktur, ale okazało się, że nie jest czynnym podatnikiem VAT. Co dalej

Pytanie Podatnik w lutym 2019 r. otrzymał faktury VAT, po czym zaksięgował je i wykazał w JPK i deklaracji VAT-7. Pod koniec marca 2019 r. otrzymał informację, iż sprzedawca w lutym 2019 r. nie był... »


Sprawdź, kiedy możesz zastosować 8% stawkę VAT do remontu budynku

Pytanie Podatnik zmienia przeznaczenie budynku usługowego na dom seniora. W związku z tym przeprowadza gruntowne remonty. Firmy wykonujące remont tego budynku mają wątpliwość, jaką stawkę VAT... »


Czy trzeba zaewidencjonować sprzedaż towarów dla pracowników

Pytanie Czy sprzedaż dla pracowników (udokumentowana fakturą i zapłata przelewem) drewna opałowego (z wycinki drzew z terenu miasta), notebooków i telefonów komórkowych, które wymieniane są na... »


Przedsiębiorca zmienił siedzibę firmy w czasie kontroli skarbowej. Co to oznacza

Pytanie Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zmienił siedzibę w trakcie trwania kontroli podatkowej i podlega teraz pod nowy urząd skarbowy. Zmiana była w czasie kontroli prowadzonej... »


Jeden samochód podatnik zaliczył do środków trwałych, a drugi wziąłeś w leasing. Co z kosztami

Pytanie Podatnik prowadzący działalność gospodarczą (lekarz świadczący usługi medyczne) korzystający ze zwolnienia od VAT posiada samochód osobowy, który zaliczył do środków trwałych. Czy kwota... »


Jak liczyć 36 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP

Pytanie Osoba przebywała na urlopie rodzicielskim. Następnie na zwolnieniu lekarskim. Wystąpiła teraz o zaległy urlop wypoczynkowy. Osoba ta planuje wrócić do pracy. Jednak, jeśli będzie jej trudno z... »


Czy opłacanie pracownikowi niepełnosprawnemu zabiegów rehabilitacyjnych stanowi u niego dodatkowy przychód

Pytanie Zatrudniamy osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności. Firma opłaca za tego pracownika rehabilitację. Firma otrzymuje od wykonawcy usługi rehabilitacyjnej fakturę. Niepełnosprawny zwraca kilka... »


Czy zleceniobiorcy niepodlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu ze zlecenia – przysługuje zasiłek z tytułu wypadku

Pytanie Zleceniobiorca uległ wypadkowi przy pracy. Był objęty tylko ubezpieczeniem zdrowotnym, gdyż w innej firmie jest zatrudniony na umowę o pracę. W naszej firmie nie otrzyma żadnego zasiłku... »


Nr 726 - 4 marca 2019 r.

Sprawdźmy, jak przygotować i składać e-sprawozdanie finansowe
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego