Elektroniczny Serwis Księgowego

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Nr 727 - 11 marca 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości

Upewnij się, czy będzie uproszczona procedura uprzedniego porozumienia cenowego

Ministerstwo finansów odpowiedziało na interpelację poselską nr 27048. Wyjaśnienia MF dotyczą wprowadzenia uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego (UPC). »


Ważne! Niektórzy zyskają więcej czasu na złożenie CIT-8

Sprawdźmy, czy od 1 stycznia 2019 r. CIT-8 musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. »


Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsłużą kolejne kategorie podatników

Objęcie właściwością dużych urzędów skarbowych nie tylko podatkowych grup kapitałowych, ale również spółek wchodzących w ich skład przewidują nowe przepisy przygotowane przez resort... »


Kolejne zmiany w zakresie właściwości urzędów skarbowych już obowiązują

Pod koniec lutego 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, którym zmieniono przepisy w zakresie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego... »


Dział: Najnowsze orzeczenia

Zdaniem SN: Praca w charakterze wolontariusza liczy się do stażu pracy

Z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że do stażu pracy wymaganego do zatrudnienia w jednostkach pomocy społecznej można zaliczyć okres wolontariatu. Dowiedz się więcej na ten temat i... »


Dział: Najnowsze interpretacje

Czy odszkodowanie wypłacane w związku z brakiem oferty ponownego zatrudnienia podlega składkom

Sprawdźmy, czy wypłata odszkodowania rekompensującego pracownikowi rozwiązanie stosunku pracy podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie... »


Dział: Przykład księgowania

Jak powinieneś w 2019 r. rozliczyć koszty naprawy auta w PKPiR

Pytanie Podatnik posiada samochód na użytek mieszany. 75% wydatków przeznaczonych na samochód wlicza do kosztów uzyskania przychodu i odlicza 50% VAT. Przedsiębiorca miał wypadek samochodu i otrzymał... »


Dział: Kalendarz

11 marca 2019 r.

11 marca 2019 r. »


Dział: Zawsze pod ręką

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Jeżeli jednostka, w której pracujesz zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, to musisz wiedzieć, że masz obowiązek płacić im wynagrodzenie i z tego tytułu odprowadzać... »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Sprawdź, jak dokonać potrącenia komorniczego z wynagrodzenia zleceniobiorcy

Pytanie Przedsiębiorca zatrudnia 45 pracowników na umowy o pracę i 28 osoby na umowy zlecenia. Osoba zatrudniona na umowę zlecenie ma potracenia komornicze od lutego 2019 r. Wynagrodzenia płacimy u... »


Sprawdź, kiedy wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi

Pytanie Pracownik ma prawo do miesięcznego wypowiedzenia. Kiedy powinniśmy mu wypowiedzieć umowę o pracę, czy musi to być z dniem ostatniego marca, czy możemy to zrobić w kwietniu i liczyć miesiąc od... »


Sprawdź, na jaki okres pracy zawrzeć umowę o pracę z pracownicą

Pytanie W 2018 r. zawarliśmy z pracownicą pierwszą umowę na czas określony, która upłynie 31 marca 2019 r. Jaką powinna otrzymać kolejną umowę o pracę? Czy łączna liczba umów na czas określony nie... »


Czy rolnik, który prowadzi działy specjalne produkcji musi złożyć sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej

Pytanie Sporządzam sprawozdanie finansowe za 2018 r. dla osoby fizycznej - rolnika, który prowadzi działy specjalne - hodowla brojlera kurzego. Nie jest on przedsiębiorcą, nie jest więc wpisany do... »


Sprawdź, co należy wpisać w pozycję "ustalenie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego" w wersji elektronicznej sprawozdania

Pytanie Co wpisać w pozycję "ustalenie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego" w wersji elektronicznej sprawozdania finansowego? Jaka ma być wpisana data sporządzenia sprawozdania... »


Przedsiębiorca zamierza wziąć samochód w leasing? Upewnij się, jak rozliczysz VAT z raty leasingowej

Pytanie Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną. Czy biorąc w maju 2019 r. w leasing samochód osobowy o wartości około 100.000 zł podatnik... »


Stosowanie stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Pytanie W ramach WDT sprzedaliśmy towar odbiorcy z Francji. Klient nam nie zapłacił, po paru miesiącach monitów, zaproponował, abyśmy wystawili fakturę na inny podmiot (również z Francji), który... »


Co z bilansem jednostki postawionej w stan likwidacji

Pytanie Czy w przypadku połączenia kapitałów w jeden kapitał podstawowy po otwarciu likwidacji, bilans otwarcia pozostaje tożsamy z bilansem zamknięcia na dzień poprzedzający dzień otwarcia... »


Nr 727 - 11 marca 2019 r.

Mechanizm podzielonej płatności obowiązkowy od 1 marca 2019 r.
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego