Elektroniczny Serwis Księgowego

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Nr 729 - 25 marca 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości

Będą ułatwienia w składaniu zeznań CIT-8

Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem rozwiązań, które ułatwią najmniejszym podatnikom CIT składanie zeznań podatkowych. Dowiedz się więcej na ten temat. »


Czy jest szansa na powrót papierowych sprawozdań

Ten rok jest pierwszym kiedy sprawozdania finansowe muszą być przez wszystkie jednostki sporządzone w formie elektronicznej. Właśnie pojawił się projekt zmian w ustawie o rachunkowości, który... »


Kasy online już od 1 maja 2019 r.

Sejm na ostatnim posiedzeniu uchwalił przepisy wprowadzające kasy online. Sprawdź, które branże muszą w pierwszej kolejności wymienić kasy. »


Będą zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Co to oznacza w praktyce dla podatników

Resort finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Dowiedz się, jakie zmiany przewiduje nowelizacja i co one w... »


Dział: Najnowsze interpretacje

Czy firma może straty spowodowane kradzieżą zaliczyć do kosztów

Nieuczciwa księgowa wyprowadziła z firmy pieniądze. Czy firma może zaliczyć poniesioną stratę w środkach obrotowych do kosztów uzyskania przychodów? Jest stanowisko organu podatkowego, poznaj jego... »


Kiedy przedsiębiorca wykonujący wolny zawód nabędzie prawo do "małego ZUS"

ZUS zajął stanowisko w sprawie przedsiębiorcy wykonującego wolny zawód w zakresie prawa do opłacania przez niego składek od najniższej podstawy wymiaru składek. Poznaj jego stanowisko i dowiedz się... »


Dział: Przykład księgowania

Konsekwencje podatkowe i księgowe w przypadku prowadzenia kilku działalności gospodarczych przez jedną osobę fizyczną

Pytanie Mam pytanie dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną. Czy osoba fizyczna może prowadzić kilka działalności gospodarczych (np. działalność X, Y i Z)? Jak w takim... »


Jak dokonać korekty sprawozdania za poprzednie lata

Pytanie W 2018 roku zauważono błąd w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok, w wyniku czego dokonaliśmy korekty CIT i dopłaciliśmy podatek w kwocie 2.400 zł. Jak powinniśmy... »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Czy uległy zmianie zasady podpisywania uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe i podział wyniku finansowego

Pytanie Aby do KRS wysłać sprawozdanie finansowe spółki z o.o., jako plik wysyła się uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie oraz sprawozdanie z działalności. Czy to znaczy, że muszą je podpisać zarząd i... »


Czy jeden plik sprawozdania finansowego podpisuje zarząd i osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pytanie Czy sprawozdanie z działalności spółki z o.o podpisuje podpisem kwalifikowanym tylko zarząd i jako oddzielny plik jest on wysyłany do KRS po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego? Czy w... »


Upewnij się, jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika, który w 2018 r. przebywał na urlopie ojcowskim

Pytanie Pracownik w maju 2018 r. przebywał przez 2 tygodnie na urlopie ojcowskim. W marcu 2019 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego powinnam... »


Czy faktury korygujące mogą wystawiać osoby fizyczne, które w związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej przestały być podatnikami

Pytanie W tamtym roku prowadziłam do końca stycznia firmę. W styczniu 2018 r. wystawiłam fakturę na 12.300 zł, która została zapłacona przez klienta. W związku z rozwiązaniem umowy klient zażądał ode... »


W jakim terminie trzeba wystawić fakturę

Pytanie Ile ma czasu podatnik VAT na złożenie żądania wystawienia faktury? Do kiedy można wystawić taką fakturę? Czy i jakie przepisy zmieniły się w tym zakresie w ostatnich 3 latach? Czy istnieje... »


Jak odliczyć połowę VAT z faktury dokumentującej wykup samochodu z leasingu

Pytanie W lutym 2019 r. wykupiliśmy z leasingu samochód osobowy od którego odliczaliśmy 50% VAT. Jest to samochód o wartości 44.000 zł. W tym samym miesiącu sprzedaliśmy ten samochód. Jak mam... »


Przykład ustalenia podstawy do obliczenia nagrody jubileuszowej

Pytanie Pracownica nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w kwietniu 2019 r. Nabycie prawa i wypłata będzie miała miejsce w tym samym miesiącu. Wynagrodzenie w firmie jest wypłacane 10. dnia... »


Upewnij się, jak obliczyć odprawę emerytalną dla pracownika wynagradzanego stawką godzinową

Pytanie Pracownik z dniem 18 marca 2019 r. rozwiązał z nami umowę o pracę. Pracownik od października 2018 r. do 1 marca 2019 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jak wyliczyć odprawę emerytalną... »


Dział: Zawsze pod ręką

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje się w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między... »


Dział: Kalendarz

25 marca 2019 r.

25 marca 2019 r. »


Nr 729 - 25 marca 2019 r.

Poznaj 5 przykładów ustalania podstawy wymiaru składek za oddelegowanych pracowników
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego