Elektroniczny Serwis Księgowego

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Nr 736 - 13 maja 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości

Upewnij się, kiedy należy zgłosić restrukturyzację przedsiębiorcy do organów skarbowych

Efektywne funkcjonowanie grupy kapitałowej w wielu przypadkach wymaga dokonywania wielu różnych transakcji i operacji, które mają na celu usprawnienie zarządzania strukturą kapitałową oraz zwiększenie... »


Sprawdźmy, czy do podatników korzystających ze zwolnienia strefowego obowiązuje limitowanie kosztów

Co prawda ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów (dalej: KUP) wydatków na usługi niematerialne i należności licencyjnych ponoszonych przez podatników na rzecz podmiotów... »


Obowiązują zmiany w Kodeksie pracy związane z RODO

Ważne! 4 maja br. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy. Nowelizacja dostosowuje szereg ustaw do RODO, w tym także ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych czy ustawę o ochronie danych... »


Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie danych osobowych obowiązują od 4 maja

Obowiązująca od 4 maja br. ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia o ochronie danych (RODO). dostosowuje szereg ustaw do RODO, w tym... »


Upewnij się, jak prowadzić i przechowywać akta osobowe po zmianie przepisów

Pomimo tego, że zmiany dotyczące prowadzenia i przechowywania akt osobowych obowiązują od 1 stycznia 2019 r. wiele osób prowadzących sprawy kadrowo-płacowe w firmie ma ciągle problemy. W tekście... »


Dział: Najnowsze orzeczenia

Co z przychodem pracownika w przypadku błędu pracodawcy w opłacaniu składek ZUS

Dowiedz się, czy zapłata za pracownika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne (w części, w której obciążają wynagrodzenie pracownika) stanowi przychód w PIT, i czy spółka ma obowiązek... »


Poznaj ważny wyrok TSUE w sprawie zwolnienia od podatku u źródła w przypadku nadużycia prawa

Z ostatnio wydanych wyroków TSUE wynika, że brak przepisów krajowych nie jest przeszkodą, aby odmówić zwolnienia od WHT w wypadku oszustwa lub nadużycia prawa. Sprawdźmy, jakie ma to konsekwencje... »


Dział: Przykład księgowania

Gdzie zaewidencjonować opłatę za fakturę wystawioną przez bank

Pytanie Jak zaksięgować fakturę z ING Bank Śląski dotyczącą opłaty za udostępnienie terminala płatniczego? Problem polega na tym, że faktura nie wymaga zapłaty. Opłata sfinansowana została ze środków... »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Ile powinna wynosić składka wypadkowa w firmie świadczącej usługi budowlane

Pytanie Prosimy o pomoc w ustaleniu stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2019 r. ZUS IWA złożyliśmy po raz dugi (za 2017 i 2018 r.): liczba ubezpieczonych w 2017 r. i... »


Dowiedz się, czy firma, która jest wykreślona z rejestru VAT nie jest już podatnikiem VAT

Pytanie Czy rozliczyć VAT ze środków trwałych, gdy firma jest zawieszona, a urząd skarbowy wykreślił ją z rejestru VAT? »


Upewnij się, czy zleceniobiorca wykonujący pracę w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego może być zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Pytanie Zleceniobiorczyni wykonująca usługi na podstawie umowy zlecenia (zgłoszona do ZUS z dobrowolnym chorobowym, kod 04.11.0.0.) dnia 10 marca 2019 r. urodziła dziecko. My wypłacamy zasiłek... »


Jak wykazać premię dla zleceniobiorcy

Pytanie Zleceniobiorcy co 2 albo 3 miesiące otrzymują premię od zleceniodawcy. Czy powinniśmy wystawiać dla nich rachunki na te kwoty? Jak to zorganizować aby było poprawnie, zgodnie z... »


Sprawdź, jaką stawkę zastosować do remontów budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym

Pytanie Przedsiębiorca prowadzący firmę budowlaną wykonuje remonty w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym. Wystawia za usługi faktury VAT na firmy, posiadające budynek w stawce 8... »


Sprawdź, do kogo powinna złożyć sprawozdanie finansowe spółka komandytowa

Pytanie Czy spółki komandytowe składają sprawozdanie finansowe do szefa Kas czy tylko do KRS? »


Czy spółka ulegnie rozwiązaniu w przypadku śmierci jednego wspólnika

Pytanie Prowadzę działalność gospodarczą w ramach 2-osobowej spółki cywilnej. Rozliczam się na PKPiR, jestem podatnikiem VAT. Jeden ze wspólników zmarł a spadkobiercy nie wejdą do spółki. Co... »


Czy w umowie o pracę trzeba podać ilość godzin urlopu dla niepełnoetatowca

Pytanie W umowie o pracę dla osoby zatrudnionej na ½ etatu podajemy wymiar urlopu wypoczynkowego 13 dni lub 10 dni. Czy taka informacja wystarczy, czy powinno podać się również ilość godzin, np. 13... »


Czy po 1 stycznia 2019 r. nie przechowuje się oryginalnych świadectw pracy

Pytanie W naszej firmie pracuje od ponad 20 lat dwóch pracowników. W tamtych latach dostarczało się do firmy oryginały dokumentów np. świadectwa pracy od poprzednich pracodawców. Czy zgodnie z... »


Dział: Zawsze pod ręką

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Jeżeli firma, w której pracujesz zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, to musisz wiedzieć, że masz obowiązek płacić im wynagrodzenie i z tego tytułu odprowadzać składki... »


Dział: Kalendarz

15 maja 2019 r.

15 maja 2019 r. »


Nr 736 - 13 maja 2019 r.

Już są nowe zasady korzystania z ulgi na kasę
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego