Elektroniczny Serwis Księgowego

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Nr 737 - 20 maja 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Zawsze pod ręką

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od kategorii ryzyka

 Sprawdź, jak ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.  »


Dział: Kalendarz

20 maja 2019 r.

20 maja 2019 r. »


Dział: Przykład księgowania

Jak zaksięgować pieniądze za udostępnienie samochodu

Pytanie Moja firma (spółdzielnia) udostępniała dla wojska samochód firmowy na ćwiczenia jednodniowe. Z tego tytułu dostaliśmy pieniądze. Jak te pieniądze zaksięgować? »


Dział: Nowości

Przepisy o MDR - czy wpłyną na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych obowiązują od 1 stycznia 2019 r. (tzw. Mandatory Disclosure Rules). Przepisy te w naszej ocenie diametralnie wpłyną na codzienne funkcjonowanie... »


Będą zmiany związane z wydawaniem świadectw pracy i nie tylko

Zostaną wydłużone terminy do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz termin na skierowanie żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy, z 7 do 14 dni. To... »


Od kiedy podatnicy mają zastosować nowy plik JPK_FA

Resort finansów przygotował nową strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Chodzi o JPK_FA(2). Podatnicy mają go stosować od 1 lipca 2019 r. »


Na jakie uproszczenia w prowadzeniu biznesu mogą liczyć przedsiębiorcy

Takie zmiany, jak uproszczenia dla kartowiczów, złagodzenie zasad dokonywania wpłat na PFRON, zmiany w Kodeksie spółek handlowych to tylko niektóre nowe regulacje, które wprowadza projekt ustawy o... »


Będzie nowa deklaracja CIT-12

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, które przewiduje wprowadzenie wzoru deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta... »


Dział: Najnowsze orzeczenia

Zdaniem SN: Pracownik ma miesiąc na rozwiązanie natychmiastowe umowy o pracę z winy pracodawcy

Jeżeli, pracodawca nie przestrzega przepisów bhp i tym samym naraża pracownika na niebezpieczeństwo pracownik może rozwiązać z nim umowę o pracę z jego winy bez wypowiedzenia. W takim przypadku... »


Dział: Najnowsze interpretacje

Organ stwierdził, że podatnik musi wystawiać fakturę za usługę, mimo że faktycznie jej nie świadczy

Zasadniczo podatnicy są zobowiązani do wystawienia faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż towaru lub usługi. Z uwagi na przepis art. 2 pkt 22 ustawy o VAT sprzedaż ta powinna być odpłatna. Przede... »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Czy wykonywanie usług na rzecz byłego zleceniodawcy jest przeszkodą do skorzystania z preferencyjnego małego ZUS

Pytanie Zleceniobiorca założył działalność gospodarczą i teraz wystawia faktury dla swojego byłego zleceniodawcy. Czy powinien być traktowany jako osoba samozatrudniona i czy może korzystać z... »


Czy można imienne karty ewidencji czasu pracy wpinać do jednego, wspólnego pracowniczego segregatora

Pytanie Od stycznia 2019 r. pracownicy podpisują się na "wspólnej" liście obecności wpisując tam godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz wynikającą z tego liczbę przepracowanych godzin... »


Od kiedy pracodawcy zatrudniający 50 osób mają obowiązek tworzenia PPK

Pytanie Spółka z o.o., zatrudnia 45 osób na umowę o pracę i 19 osób na umowę zlecenie. Proszę o informację, kiedy muszę zawrzeć umowę o PPK i z kim? Czy jest to obowiązkowe? »


Sprawdź, kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług noclegowych rezerwowanych przez Booking.com

Pytanie Prowadzę działalność gospodarczą (KPiR, czynny płatnik VAT) zajmującą się krótkoterminowym wynajmem pokoi gościnnych. Podpisałem umowę z Booking.com, która pośredniczy w wyszukiwaniu... »


W jakim miesiącu JPK powinna zostać ujęta transakcja, jeżeli faktura została wystawiona w innym miesiącu niż została dokonana sprzedaż

Pytanie W lutym br. została dla nas wystawiona faktura, w której jedna pozycja dotyczyła odwrotnego obciążenia. Fakturkę tą ujęliśmy w lutowym JPK. Jednak przedpłata i sprzedaż nastąpiła w... »


Upewnij się, jak traktować wyjazdy pracowników do kraju UE. Jako oddelegowanie czy podróż służbową

Pytanie Firma budowlana otrzymała kontrakt we Francji na okres od 1 maja 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r. Prace budowlane będą wykonywane przez pracowników pod nadzorem pracodawcy. Pracownicy będą... »


Upewnij się, czy opłaty za media stanowią przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem

Pytanie Osoba wynajmuje nieruchomość i wystawia faktury. Osoba ta jest opodatkowana na zasadzie ryczałtu. Czy wystawiając firmie fakturę za czynsz ze stawką 8,5%, czy tę samą stawkę stosuje np. za... »


Sprawdź, czy przedsiębiorca może wystawić fakturę sprzedaży za rok z góry, i zaliczyć od razu w przychód podatkowy całą jej wartość

Pytanie Czy firma może wystawić fakturę sprzedaży za rok z góry, zaliczając od razu w przychód podatkowy całą jej wartość, w sytuacji, kiedy faktury kosztowe dotyczące tej sprzedaży dostaje co... »


Nr 737 - 20 maja 2019 r.

Luka w przepisach? Brak obowiązku prowadzenia kilometrówki daje możliwość zaliczania wydatków na auto w 100%
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego