Elektroniczny Serwis Księgowego

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Nr 759 - 21 października 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości

Czy opłata za reklamowanie napojów alkoholowych trafi z deklaracją na rachunek urzędu

Opłatę za reklamowanie napojów alkoholowych trzeba będzie wnosić bezpośrednio na wyodrębniony rachunek właściwego urzędu skarbowego. Takie zmiany zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie... »


Resort finansów wyjaśnił, jak po zmianach stosować przepisy o PIT i CIT

Ministerstwo Finansów udostępniło objaśnienia dotyczące stosowania przepisów podatkowych obowiązujących podatników PIT i CIT, w różnych obszarach związanych z rozliczaniem wspomnianych... »


Znamy już normy szacunkowe dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej w 2020 roku

Opublikowany został już projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Wynika z niego, że normy szacunkowe na 2020 rok będą... »


Ministerstwo finansów wyjaśniło, jak opodatkować przychody z najmu prywatnego

Są kolejne objaśnienia podatkowe MF. Tym razem dotyczą one zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania, oraz innych uproszczeń dla podatników PIT oraz CIT. »


Organ podatkowy użyje podpisu zaufanego do zaświadczeń elektronicznych

Resort finansów przygotował regulacje dotyczące wprowadzenia możliwości podpisywania przez organ podatkowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jak dotychczas), a także podpisem zaufanym albo... »


Uwaga! Zmieni się wzór informacji CIT/NZI

Resort Finansów przygotował nowy wzór informacji CIT/NZI, który zostanie dostosowany do zmienionych formularzy rocznych zeznań podatkowych CIT-8 i CIT-8AB. W celu jego wprowadzenia, został już... »


Czas rozpocząć inwentaryzację

Z zasady inwentaryzacji dokonuje się co roku. W niektórych przypadkach możliwe jest rzadsze niż raz na rok przeprowadzenie inwentaryzacji, pod warunkiem że zapasy lub środki trwałe są na terenie... »


Przykład przeliczania odpisu na ZFŚS po zmianie przepisów

W związku z tym, że od 1 sierpnia 2019 r.kwoty na fundusz trzeba naliczać od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. tj. 3.389,90 zł. pracodawcy mają... »


Uwaga! 31 października 2019 r. mija termin składania wniosku do PFRON o refundację składek za wrzesień br.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą będące osobami niepełnosprawnymi mają prawo do refundacji zapłaconych składek emerytalno-rentowych. Aby odzyskać składki zapłacone terminowo za wrzesień, do 31... »


Niższy podatek obowiązujący od 1 października również dla emerytów i rencistów

ZUS informuje, że zmianę stawki podatku PIT również odczują emeryci i renciści. Dzięki zmianie stawki PIT ich świadczenie netto wypłacone za październik będzie wyższe od kilku do kilkudziesięciu... »


Dział: Najnowsze orzeczenia

Zdaniem Sądu Najwyższego w systemie zadaniowym pracownik musi wykazać nadgodziny

W sytuacji, kiedy pracownik jest zatrudniony w zadaniowym czasie pracy, pracodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania jego godzin pracy. Jest to zrozumiałe o tyle, że w tym systemie nie liczy się... »


Dział: Najnowsze interpretacje

Uwaga! Nie zawsze bilety komunikacji publicznej przeznaczone dla pracowników są wolne od składek ZUS

Generalnie koszty dojazdu do pracy w postaci biletów przejazdu środkami komunikacji publicznej przekazywanych pracownikom na przejazdy do miejsca pracy i z powrotem korzystają z wyłączenia z... »


Dział: Przykład księgowania

Upewnij się, jak prawidłowo zaksięgować wynik finansowy za rok 2018 w spółce komandytowej sp. z o.o.

Pytanie Jak prawidłowo zaksięgować wynik finansowy za rok 2018 w spółce komandytowej sp. z o.o.? Spółka z o.o. jest komplementariuszem i posiada 2% udziału w kosztach i przychodach. Wynik brutto... »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Jak rozliczyć w deklaracji VAT-7 zakup paliwa w jednym z krajów UE?

Pytanie Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, rozliczająca się na PKPIR, będąca podatnikiem VAT i VAT UE, prowadząca transport krajowy i zagraniczny, jedzie do Niemiec, aby dowieźć... »


Jak ująć w PKPiR koszty eksploatacji lokalu i mediów

Pytanie Osoba prowadząca działalność gospodarczą PIT, rozliczająca się na PKPiR, uwzględnia w kosztach część kosztów dotyczących zajmowanego lokalu, w części dotyczącej działalności gospodarczej... »


Upewnij się, w jakiej wysokości wypłacić ekwiwalent za urlop pracownikowi, który nigdy nie był na urlopie

Pytanie Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 2009 r. na czas nieokreślony i nigdy nie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Stosunek pracy ustał 30 września 2019 r. na podstawie... »


Kiedy powinno przeprowadzić się pełną inwentaryzację na koniec tego roku

Pytanie Spółka powstała z przekształcenia się zakładu budżetowego 1 listopada 2016 r. Pierwszy rok sprawozdawczy był przedłużony i trwał od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. W zarządzeniu... »


Dowiedz się, czy od 1 października trzeba rozliczać wynagrodzenia stosując już nowe stawki PIT

Pytanie W związku z wprowadzonymi zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych, mam pytanie w jaki sposób rozliczyć płace pracowników za pracę w miesiącu wrześniu, wypłacone w październiku... »


Sprawdź, kiedy pracodawca ma obowiązek naliczyć składki na PPK

Pytanie Mamy obowiązek ustawowy wprowadzenia PPK od 1 stycznia 2020 r. Umowy do podpisania o zarządzanie mamy termin do 24 kwietnia 2020 r. oraz o prowadzenie PPK do 11 maja 2020 r. Czy w związku z... »


Dział: Zawsze pod ręką

Skala podatkowa

Skala podatkowa »


Dział: Kalendarz

21 października 2019 r.

21 października 2019 r. »


25 października 2019 r.

25 października 2019 r. »


Nr 759 - 21 października 2019 r.

Pamiętaj o firmowym rachunku rozliczeniowym przy rozliczaniu split payment i nie tylko
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego