Elektroniczny Serwis Księgowego

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Nr 760 - 28 października 2019 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości

Obowiązkowy split payment – sprawdź, co musisz wiedzieć

Nowelizacja  ustawy o VAT doprowadzi do zastąpienia między innymi rozliczeń VAT dokonywanych na podstawie mechanizm odwrotnego obciążenia – obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności. »


Upewnij się czy mechanizm podzielonej płatności będzie mieć zastosowanie do wszystkich usług budowlanych

Do tej pory w przypadku świadczenia usług stanowiących roboty budowlane mechanizm odwrotnego obciążenia miał zastosowanie wyłącznie w przypadku świadczenia usług przez podwykonawców. A jak będzie po 1... »


Jest wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie możliwości uniknięcia split payment

Czy podatnik, który kupuje różne towary, gdzie tylko jeden jest z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, może rozdzielić te zakupy na dwie odrębne faktury, tak, aby uniknąć split payment? Poznaj... »


Uwaga! Będą nowe wzory formularzy do rozliczeń PIT za 2019 rok

Jest projekt nowych wersji formularzy służących rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Sprawdź więcej. »


Ważne! Rozliczanie ryczałtu będzie na nowym formularzu

Resort finansów przygotował projekt nowych wersji formularzy służących rozliczaniu ryczałtu. »


Uwaga na przepisy przejściowe przy likwidacji mechanizmu odwróconego obciążenia od 1 listopada

Od 1 listopada br. zostaną uchylone zostaną załączniki nr 11, nr 13 i nr 14 do ustawy o VAT. Nie będzie już zatem zasady, że podatek rozliczy nabywca (choć oczywiście nadal reguła ta ma obowiązywać... »


Od listopada br. likwidacja odwrotnego obciążenia

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących split payment, dojdzie do likwidacji odwrotnego obciążenia w VAT m.in. w budownictwie. Zmiany już od 1 listopada br. »


Ograniczenie kosztów niektórych usług świadczonych przez podmioty powiązane

Przepis ograniczający wysokość kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych usług niematerialnych i praw w praktyce sprawia wiele kłopotów. Resort finansów... »


Koszty pracownicze i obniżona stawka PIT po zmianach – są wyjaśnienia MF

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania w 2019 roku podwyższonych kwotowych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki podatkowej do dochodów... »


Wzrosną składki na ZUS od 2020 roku

Od nowego roku przedsiębiorcy zapłacą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek ubezpieczeniowych prawie 1.500 zł składki miesięcznie. Ile wyniosą dokładnie składki? Ile zapłacą... »


„Mały ZUS" będzie zmieniony

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają do dyspozycji kilka ulg w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to tzw. ulga na start, składki od preferencyjnej podstawy oraz „mały... »


Dział: Przykład księgowania

Upewnij się, jak prawidłowo zaksięgować operację gospodarczą

Pytanie Spółka z o.o. zajmująca się technologiami budowlanymi zakupuje towary budowlane do magazynu w cenach nabycia. Natomiast istnieje nieraz konieczność, aby towar trafił do przerobu w celu... »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć VAT w fakturze zaliczkowej

Pytanie Mamy nowego klienta w Wielkiej Brytanii, dla którego produkcja i dostawa mydeł będzie w pierwszym lub drugim miesiącu 2020 roku. Chcemy w tym roku obciążyć go kosztami opakowań na kwotę około... »


Jak rozliczyć notę korygującą do paragonu

Pytanie Pracownik firmy wystawił paragon sprzedaży w dniu 3 października 2019 r. Paragony sprzedaży generowane i drukowane są z programu komputerowego, firma nie ma kasy fiskalnej. Towar został... »


Czy firmy handlujące używanymi samochodami muszą posiadać kasy online

Pytanie Czy handel używanymi samochodami i częściami, lakiernictwo samochodowe wymusza wprowadzenie od 1 stycznia kasy online? »


Zobacz na przykładzie jak należy przeliczyć odpis na ZFŚS po zmianie przepisów

Pytanie Zatrudniamy 117,21 pracowników etatowych (wyliczone zgodnie z ustawą) i 53 emerytów. Pierwotnie odpis wyniósł (117,21 * 1229,3 zł) + (53 * 204,88 zł) = 154.944,89 zł. Jak należy wyliczyć... »


Czy przedsiębiorca może zatrudnić żonę na ½ etatu

Pytanie Osoba prowadząca jednoosobową działalność chce zatrudnić żonę na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 2.250 zł brutto. Małżonkowie mają rozdzielność majątkową. Jak... »


Dział: Zawsze pod ręką

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy »


Dział: Kalendarz

31 października 2019 r.

Trzeba przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą. »


Dział: Najnowsze orzeczenia

Kto jest zatrudnionym w kilku państwach jednocześnie

Czy polski pracownik oddelegowany przez polską firmę do pracy w kilku kolejnych krajach UE, który pracuje w każdym z nich po kilka miesięcy, może być uznany za zatrudnionego w dwóch lub więcej krajach... »


Nr 760 - 28 października 2019 r.

Od 1 listopada 2019 r. split payment jest obowiązkowy dla 150 rodzajów towarów i usług
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego