Elektroniczny Serwis Księgowego

Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Archiwum numerów

Nr 812 - 19 października 2020 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Zawsze pod ręką

Wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego

Wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego »


Dział: Kalendarz

20 października 2020 r.

20 października 2020 r. »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Czy po wprowadzeniu nowego JPK_VAT pojawiły się zmiany w fakturach VAT

Pytanie Czy w związku ze zmianami w JPK_VAT na podatniku ciąży obowiązek zmian na fakturach VAT? Czy trzeba wpisywać kody na fakturze? »


W jaki sposób ujmować faktury zbiorcze w nowym pliku JPK_VAT

Pytanie Podatnik chce wystawiać dla klienta tzw. faktury sprzedaży zbiorcze dla dostaw, które miały miejsce w ciągu całego miesiąca. Na fakturze uwidocznione będą szczegółowe (różniące się od siebie... »


Jak wykazać w ewidencji VAT oraz w nowym pliku VAT zakup samochodu od osoby prywatnej

Pytanie Firma zajmuje się handlem samochodami używanymi, podatnik VAT. Jak poprawnie ująć w nowym JPK od października zakup towaru handlowego – samochodu? Zakup jest udokumentowany umową zakupu od... »


Pracownik na kwarantannie – jaka jest podstawa do wypłaty świadczenia chorobowego

Pytanie Pracownik mieszka z osobą, która otrzymała nakaz kwarantanny w związku z kontaktem z osobą zarażoną COVID-19. Pracownik nie otrzymał decyzji sanepidu dotyczącej swojej osoby. Na jakiej... »


Z ilu miesięcy ustalić zasiłek macierzyński dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Pytanie Jak ustalić podstawę zasiłków dla osoby prowadzącej działalność? Osoba prowadząca działalność gospodarczą po 4 miesiącach poszła na zasiłek chorobowy, a następnie na zasiłek macierzyński... »


Dział: Nowości

Nowe wzory dokumentów w egzekucji należności pieniężnych

Resort Finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia dotyczącego wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych, w tym także podatkowych. Oprócz dostosowania dotychczasowych... »


Tarcza antykryzysowa: Co z korektą dokumentów PFRON

Zwolnienie na wniosek płatnika z obowiązku opłacania składek ZUS przewiduje m.in. tarcza 5.0, a także szereg innych form wsparcia dla branży turystycznej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób... »


Pamiętaj o nowych zasadach wynagradzania pracowników delegowanych

Przepisy o delegowaniu pracowników obowiązują w całej UE. Pracodawcy muszą więc wiedzieć, jak w praktyce stosować nowe regulacje w odniesieniu do pracowników, którzy zostali oddelegowani do naszego... »


Już wkrótce objaśnienia dotyczące korekty cen transferowych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych w zakresie korekty cen transferowych. Konsultacje podatkowe potrwają do 6 listopada. Kiedy można dokonać korekty cen... »


ZUS podał kolejne dane o płatnościach dotyczące bonu turystycznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował dotychczasowe miesiące funkcjonowania Polskiego Bonu Turystycznego. Z podsumowania wynika, że największe zainteresowanie bonami turystycznymi zostało... »


Jak zaplanować inwentaryzację

Inwentaryzację można rozpocząć już w ostatnim kwartale roku. Warto pamiętać, że nie wszystkie prace związane z inwentaryzacją muszą być przeprowadzone na 31 grudnia. Poznaj terminy i zaplanuj... »


Czy jest możliwe odliczanie VAT z faktury wystawionej przez podatnika niezarejestrowanego

Status podatnika VAT można stracić, nawet o tym nie wiedząc, chociażby poprzez urzędowe wykreślenie z rejestru podatników VAT. Jeśli taki przedsiębiorca wystawi (działając przecież w dobrej wierze... »


Już czas na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2020 rok

Przypominamy, że obowiązkiem kierowników niektórych jednostek jest m.in. poddanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie sprawozdania jest częścią rachunkowości. Ustawa... »


Poznaj 8 ważnych odpowiedzi ekspertów na pytania o mechanizmie podzielonej płatności w nowym pliku JPK_VAT

Wprowadzenie do systemu VAT nowego JPK_VAT sprawia księgowym znaczne trudności. I chociaż było sporo czasu, aby przygotować się do stosowania nowych regulacji, dopiero praktyczne stosowanie nowych... »


Czy w czasie COVID-19 można zastąpić spis z natury metodą weryfikacji

Ministerstwo Finansów ustosunkowało się do kwestii przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji zamiast w formie spisu z natury w czasie pandemii. Sprawdź, czy jest to możliwe.   »


Póki co jeszcze bez powrotu do 22% i 7% stawek VAT

Ustabilizowanie budżetu państwa oraz umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu. To główne cele ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu... »


Jak rozliczyć okres niezdolności do pracy w przypadku kwarantanny

Coraz więcej mamy sytuacji, gdzie w związku z pandemią, pracownicy muszą poddać się obowiązkowej kwarantannie. Co z prawem do świadczenia chorobowego? »


Są już konsultacje podatkowe w sprawie korekty cen transferowych

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących projektu objaśnień podatkowych w zakresie korekt cen transferowych. Konsultacje podatkowe potrwają do 6... »


Dział: Przykład księgowania

W jaki sposób przejść z ksiąg rachunkowych na księgę przychodów i rozchodów od 2021 roku

Pytanie Prowadzimy pełną księgować (osoba fizyczna), jednak od 2021 roku chcemy przejść na PKPiR, ponieważ za 2020 rok mamy bardzo duży spadek przychodu i nie osiągniemy limitu 2.000.000 euro, spadek... »


Dział: Najnowsze orzeczenia

Jest uchwała w sprawie przedłużenia terminu zwrotu VAT wysłane podatnikowi elektronicznie

NSA zajął stanowisko w sprawie zachowania przez organ podatkowy terminu do przedłużenia zwrotu różnicy VAT przy dokonywaniu doręczeń w formie dokumentu elektronicznego. Uchwał została podjęta w... »


Podział majątku w likwidowanej spółce, co z przychodem podatkowym

Jakie skutki podatkowe ma przekazanie składników majątku wspólnikom w związku z likwidacją spółki z o.o.? W tej sprawie wypowiedział się NSA, poznaj komentarz eksperta do wydanego wyroku. »


Nr 812 - 19 października 2020 r.

Kto może stosować kasy wirtualne
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego