Elektroniczny Serwis Księgowego

Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Archiwum numerów

Nr 815 - 9 listopada 2020 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości

Od 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie slim VAT

Od nowego roku wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczące fakturowania, ułatwienia dla eksporterów oraz pakiet korzyści finansowych dla przedsiębiorców. Jest to tzw. pakiet slim VAT. Dodatkowo... »


Będą zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczeniowych ZUS

Niedawne zmiany ustawowe dotyczące zgłaszania do ubezpieczeń społecznych spowodowały konieczność dostosowania do nich kodów obowiązujących w tym zakresie. Mają to umożliwić przygotowane przez rząd... »


Uwaga! Dane o odpadach urzędnicy od środowiska pozyskają z systemu JPK VAT

Projekt kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach, opracowany przez Ministerstwo Klimatu zakłada weryfikację danych o gospodarce odpadami za pomocą danych z Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Ma to... »


Już niedługo będą nowe zasady monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Nowe rozwiązania mają... »


Sprawdź, co grodzi firmie za nie zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie

Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez pracodawców z tzw. II i III fazy wdrożenia PPK upłynął 27 października br. Opóźnienie z zawarciem umowy o zarządzanie nie pozbawia tych podmiotów... »


Będą nowe zasady monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Nowe rozwiązania mają wejść w życie... »


Pamiętaj o tym, że powiązania między podatnikami wymagają oznaczeń TP w nowym JPK_VAT

Stosowanie oznaczeń TP sprawia sporo kłopotów. Jednak trzeba pamiętać, że oznaczenie TP w nowym pliku JPK_VAT powinno być stosowane do transakcji stanowiących sprzedaż w przypadku istnienia powiązań... »


Sprawdź w jaki sposób w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok wykazać skutki pomocy otrzymanej w związku z COVID-19

Przedsiębiorcy skorzystali z rozmaitych form wsparcia, jakie dawały tarcze antykryzysowe i tarcza z PFR. Teraz Rząd zapowiedział kolejne tarcze branżowe. Upewnijmy się, jak wykazać otrzymaną pomoc w... »


Dowiedz się, kto w 2021 roku będzie musiał przygotować strategię podatkową

Na rozpatrzenie przez Senat czeka obecnie nowelizacja ustawy o PIT i CIT. Wprowadza ona nie tylko opodatkowanie spółek komandytowych CIT. Zmian jest więcej. Jedna z nich dotyczy obowiązku sporządzenia... »


Ważne! Informacje o kwarantannie lub izolacji domowej są już na PUE ZUS

Płatnicy składek i ubezpieczeni mają już dostęp do danych o kwarantannie lub izolacji domowej na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacje o kwarantannie lub izolacji domowej są... »


Jak sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 rok w czasie kryzysu

W sprawozdaniach finansowych jednostki muszą ujmować realne wartości aktywów i zobowiązań. Oznacza to czasem konieczność dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości. Dotyczy to w szczególności... »


Są nowe wzory deklaracji do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Resort Finansów rozpoczął prace nad wzorami formularzy, które wymagają aktualizacji i technicznego dostosowania, co umożliwi prawidłowe wykonanie obowiązków podatkowych przez podatników... »


Kto w 2021 roku straci zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie

Nadal trwają prace nad projektem zmiany rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kto straci zwolnienie, kto będzie musiał obowiązkowo... »


Uwaga! Dostępna jest nowa wersja aplikacji e-mikrofirma do składania JPK_VAT z deklaracją

Jest nowa wersja aplikacji e-mikrofirma do składania JPK_VAT z deklaracją. Dowiedz się więcej. »


Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Od 9 listopada 2020 r. rodzice będą mogli ponownie otrzymać zasiłek opiekuńczy. Jest to spowodowane ze zdalnym nauczaniem młodszych dzieci. »


Czy w przypadku kwarantanny dziecka jego rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy

W przypadku, gdy inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności kwarantanny lub izolacji niepełnoletniego dziecka, jednemu z rodziców dziecka, który opiekuje się w tym czasie dzieckiem, przysługuje... »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Czy przy współpracy na podstawie umowy franczyzy należy stosować oznaczenie TP w nowym pliku JPK_VAT

Pytanie Firma "A" (osoba prowadząca działalność gospodarczą KPiR+VAT) jest franczyzobiorcą i tylko współpracuje z firma "B" (KPiR+ VAT). Firma "A" ma swoich pracowników, którzy na terenie... »


Sprawdź, kiedy stosować oznaczenie „TP” w nowym JPK_VAT

Pytanie Jestem główną księgowa w spółce z o.o., która zajmuje się m.in. usługami wodno-kanalizacyjnymi oraz komunalnymi. Mój syn jest członkiem zarządu w innej spółce prawa handlowego i nie posiada... »


Upewnij się, w jakiej wysokości przysługuje wynagrodzenie pracownikowi przebywającemu na kwarantannie

Pytanie Pracownik dał mi oświadczenie, że przez tydzień przebywał na kwarantannie domowej. Czy wypłacam mu za ten czas pełne wynagrodzenie? Czy takie odręczne pismo wystarcza, czy ma mieć jakiś... »


Dział: Kalendarz

9 listopada 2020 r.

9 listopada 2020 r. »


Dział: Zawsze pod ręką

Urlop rodzicielski

Urlopem z tytułu rodzicielstwa, wykorzystywanym bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest urlop rodzicielski. »


Nr 815 - 9 listopada 2020 r.

Jest kolejna tarcza antykryzysowa dla branż w trudnej sytuacji
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego