Elektroniczny Serwis Księgowego

Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Archiwum numerów

Nr 822 - 28 grudnia 2020 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości

Jakie będą skutki Brexitu od 1 stycznia 2021 r.

Od nowego roku służby celne państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), w procedurze eksportu i importu z Wielką Brytanią, będą stosować takie przepisy jak wobec krajów trzecich, tj. nie będących... »


Są zalecenia KRS w sprawie sprawozdań za 2020 rok

Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje pt. „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19”.  Rekomendacje mogą być pomocne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu... »


Najważniejsze informacje o PPK dla pracownika

PPK to atrakcyjny sposób oszczędzania na dodatkową emeryturę, który pozwala skorzystać z ulg podatkowych oraz środków pochodzących od pracodawcy i państwa (Funduszu Pracy). Sprawdź, co daje PPK dla... »


Będzie większe wsparcie dla prowadzących zakłady aktywności zawodowej

Prawo do refundacji zarówno wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, jak i należnych składek oraz podatków, a także szereg innych ułatwień i rozwiązań przewiduje projekt nowelizacji tzw. specustawy... »


Pamiętaj, że od 1 stycznia 2021 r. kolejni pracodawcy zostaną objęci obowiązkiem PPK

Czy pracodawca, u którego wszyscy pracownicy złożyli rezygnację z PPK, ma jakieś obowiązki? Co, jeżeli w firmie osoby pracują wyłącznie na podstawie umów zlecenia? Poznaj odpowiedzi na te i inne... »


Trwają konsultacje w sprawie zmiany unijnej dyrektywy tytoniowej

Resort finansów poinformował o konsultacjach publicznych dokumentu KE dotyczącego założeń zmiany dyrektywy tytoniowej. »


Od nowego roku wejdą w życie korzystne zmiany w zakresie podatku od nieruchomości i opłaty targowej

Od 1 stycznia 2021 r. gminy będą mogły nadal stosować zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużać terminy płatności jego rat. Rady gmin mogą też wprowadzić preferencje dla organizacji... »


Wiemy na jakim formularzu przedsiębiorcy zgłoszą wybór estońskiego CIT

Wielu podatników zastanawia się nad skorzystaniem od przyszłego roku z estońskiego CIT. Aby móc korzystać z tej formy opodatkowania, do końca stycznia 2021 roku trzeba złożyć odpowiedni druk... »


Teraz kolejne branże mogą już składać wnioski o dodatkowe świadczenie postojowe

Przedsiębiorcy z nowych branż mogą od 16 grudnia br. wystąpić o dodatkowe świadczenie postojowe.  W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał, że wnioski w tej sprawie można składać... »


Sprawdź, na jakie wsparcie z ZUS można liczyć w związku z Tarczą 6.0

Na postawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0. można uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Wnioski... »


Od kiedy podatek u źródła

Ministerstwo finansów przygotowało rozporządzenia, które przesuwają termin wejścia w życie bardziej rygorystycznych zmian w podatku u źródła (WHT). Poznaj szczegóły tych zmian. »


Będą zmiany w uldze mieszkaniowej

Podatnicy, którzy dokonali odpłatnego zbycia nieruchomości w 2018 roku będą mogli skorzystać z możliwości wydania kwot pochodzących z tej transakcji do końca 2021, a nie 2020 roku. Jest projekt... »


Dział: Najnowsze orzeczenia

Uwaga! Został opublikowany korzystny wyrok TSUE dla podatników

W dniu 7 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowany został wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19, rozstrzygający... »


Dział: Przykład księgowania

Dzień ujęcia kosztu w księgach rachunkowych

Pytanie Jak rozumieć dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury? Firma prowadząca księgi rachunkowe otrzymała fakturę w walucie EUR za opłaty drogowe. Faktura... »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Czy są przepisy chroniące pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę w czasie pandemii

Pytanie Pracownik posiadający umowę na czas nieokreślony w styczniu 2021 r. będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim 182 dni. Obecnie stara się o uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego. Czy taki... »


Sprzedaż kart doładowujących a oznaczanie w JKP

Pytanie Czy sprzedaż kart doładowujących w sklepie spożywczym należy oznaczyć w JPK_VAT-7 oznaczeniem EE? »


Stosowanie GTU 12 na fakturach

Pytanie Proszę o zajęcie stanowiska w związku ze stosowaniem GTU 12 na fakturach dla firmy reklamowej PKD 73.11.Z, która na zlecenie klienta przygotowuje reklamy od projektu po wydruk i montaż... »


Dział: Kalendarz

28 grudnia 2020 r.

28 grudnia 2020 r. »


31 grudnia 2020 r.

31 grudnia 2020 r. »


Dział: Zawsze pod ręką

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 Jeżeli przychód osiągnięty przez osobę ubezpieczoną przekroczył kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, to zaprzestajesz odprowadzać składki na... »


Nr 822 - 28 grudnia 2020 r.

Przedstawiamy zestawienie zmian w VAT na 2021 rok
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego