Elektroniczny Serwis Księgowego

Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Archiwum numerów

Nr 824 - 11 stycznia 2021 r. -

Temat numeru

Spis treści

Dział: Kalendarz

11 stycznia 2021 r.

11 stycznia 2021 r. »


15 stycznia 2021 r.

15 stycznia 2021 r. »


Dział: Zawsze pod ręką

Dni ustawowo wolne od pracy

Poznaj dni wolne od pracy w 2021 roku. »


Dział: Nowości

Pobyt czasowy dla pracowników delegowanych do Polski z UE

Od 1 nowego roku obowiązuje nowelizacja ustawy o wjeździe do Polski, pobycie oraz wyjeździe z naszego kraju obywateli państw Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Chodzi o umożliwienie osobom... »


Uproszczone i przystępne procedury to nowe Prawo zamówień publicznych

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązujące nowe prawo zamówień publicznych wprowadziło zasadnicze zmiany na rynku zamówień publicznych. Prace nad wprowadzeniem nowych przepisów trwały około dwóch lat... »


Sprawdź, kiedy wejdzie podatek u źródła

Są rozporządzenia, które przesuwają termin wejścia w życie bardziej rygorystycznych zmian w podatku u źródła (WHT). Zostały przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Poznaj szczegóły tych... »


Pracownicy złożyli rezygnację z PPK. Czy pracodawca ma jakieś obowiązki

Może się zdarzyć sytuacja, że firma zatrudnia tylko 10 pracowników i wszyscy pracownicy pracują na umowę zlecenia. Czy pracodawca ma jakieś obowiązki w związku z PPK? Co w przypadku, kiedy jedna z... »


Upewnij się jakie zmiany zaszły od 1 stycznia 2021 r. w zakresie wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Z początkiem roku nastąpiły zmiany w organizacji wyspecjalizowanych dużych urzędów skarbowych. Zmienił się zakres podatników podlegających pod te urzędy, a także ich właściwość. Największe podmioty... »


Jak zmieniła się ulga abolicyjna od 2021 roku

Zmiany w PIT i CIT, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r. wprowadziły m.in. modyfikacje dotyczące ulgi abolicyjnej. Czy Polacy pracujący za granicą zapłacą wyższe podatki? Sprawdź, co dalej z ulgą... »


Od słodzonych napojów już jest podatek cukrowy

Opłata cukrowa od zawartości cukru oraz innych substancji, nie tylko słodzących, w sprzedawanych napojach obowiązuje od nowego roku. Mimo tego, że nowa danina będzie obciążać przedsiębiorców... »


Uwaga! Od 1 stycznia można składać wnioski do ZUS o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Osoby, które wykonują umowy zlecenia (umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług), mogą złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek... »


Dowiedz się, jak od 1 stycznia korzystać z ulgi mały ZUS plus

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która korzystała w 2020 r. z ulgi mały ZUS plus i nadal w 2021 r. chce opłacać niższe składki, nie musi ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Natomiast... »


Nowa wersja struktury JPK_EWP(2) już jest

Została opublikowana nowa struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotycząca Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji przychodów, która obowiązuje od 1... »


Wzrost maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych

Od 1 stycznia 2021 roku wzrosły m.in.: stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, czy też opłaty miejscowej. Sprawdź stawki maksymalne podatków i opłat... »


W 2021 roku obowiązuje zwolnienie z podatku od przychodów z budynków

W związku z nowelizacją ustaw o podatku dochodowym, przedsiębiorcy nie zapłacą w najbliższym czasie podatku od przychodów z budynków. Zwolnienie od tej daniny będzie obowiązywać do końca miesiąca, w... »


Praktyczne zestawienie zmian w VAT na 2021 rok

Zmiany w rozliczaniu faktur korygujących, zmiany w przepisach o wydawaniu wiążących informacji stawkowych, rozszerzenie zakresu wyłączenia stosowania MPP ze względu na dokonanie potrącenia, to tylko... »


Upewnij się, jaka firma może liczyć na zwolnienie z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej

Jest już  rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kto nie musi mieć kasy rejestrującej w 2021 roku i... »


Uwaga! Sprawozdanie finansowe będzie mógł podpisać tylko jeden członek zarządu

Po zmianach w ustawie o rachunkowości sprawozdanie finansowe jednostki będzie mogła podpisać tylko jedna osoba z jej wieloosobowego zarządu. Warunkiem będzie złożenie przez pozostałych członków... »


Kto ma obowiązek określić swoją strategię podatkową

Zmiany w ustawie o CIT, które obowiązują od 2021 roku wprowadziły dodatkowy obowiązek na podmioty rozliczające podatek dochodowy od osób prawnych. Czy każda spółka z o.o. będzie musiała przekazać... »


Jakie są zasady opodatkowania spółek nieruchomościowych od 2021 roku

Wraz z nowelizacją ustawy o CIT zmieniają się zasady opodatkowania spółek nieruchomościowych. Podatnicy muszą przygotować się na nowe obowiązki. Zobacz, jakie. »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Powrót do korzystania z metody kasowej w VAT. Sprawdź, kiedy jest możliwy

Pytanie Czy firma, która korzystała z metody kasowej w VAT od 2016 r., a następnie utraciła możliwość rozliczania się tą metodą w roku 2018 (z uwagi na przekroczenie limitu obrotów uprawniających... »


9% stawka CIT. Jakie warunki trzeba spełnić

Pytanie Spółka z o .o. powstała 28.11.2018 r., pierwszy rok sprawozdawczy zakończył się 31.12.2019 r., czyli sprawozdanie finansowe sporządzono za 14 miesięcy działalności gospodarczej. Czy spółka... »


Jak zgłaszać do ZUS umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Pytanie Czy z programu Płatnik będzie można zgłaszać do ZUS informacje o zawieranych umowach o dzieło (formularz RUD) przez klientów biura rachunkowego? Czy każdy płatnik musi to robić samodzielnie i... »


Dział: Najnowsze wyroki

Uwaga! Zapad korzystny dla podatników wyrok TSUE w sprawie ulgi na złe długi

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 7 grudnia 2020 r. w opublikowany został wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19, rozstrzygający... »


Nr 824 - 11 stycznia 2021 r. -

Jak prawidłowo stosować stawkę 0% VAT przy WDT w 2021 roku
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego