Elektroniczny Serwis Księgowego

Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Archiwum numerów

Nr 826 - 25 stycznia 2021 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości

Co oprócz bilansu musi się znaleźć w sprawozdaniu finansowym

Sprawozdanie finansowe to nie tylko bilans. I choć zakres elementów sprawozdania może być różny w zależności od jednostki, której dotyczy, trzeba zazwyczaj przygotować jeszcze rachunek zysków i strat... »


Poznaj najważniejsze zmiany w przepisach w SLIM VAT

1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany w podatku od towarów i usług, zwanych pakietem SLIM VAT (SLIM – Simple Local And Modern). Ministerstwo Finansów zapowiadało, że zmiany ułatwią funkcjonowanie... »


Ważne! Od 15 stycznia br. osoby na umowach cywilnoprawnych mogą występować o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

Osoby, które uzyskują przychód z umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło z tytułu określonego w Tarczy antykryzysowej 6.0, mogą skorzystać z... »


Można już składać wnioski o pomoc z Tarczy Finansowej 2.0 PFR

Przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych przez pandemię COVID-19 od 15 stycznia br. mogą składać wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Będą one... »


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 31 stycznia 2021 r.

Od 9 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty zasiłku został przedłużony do 24 grudnia 2020 r. oraz od 28 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. »


Będą nowe wzory formularzy dla podatników rozliczających CIT

Zmianę formularzy przeznaczonych do rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych, a także wprowadzenie nowej deklaracji CIT zakłada projekt nowego rozporządzenia, które zostało opracowane w... »


Ulga „mały ZUS plus". Pamiętaj, aby do 1 lutego 2021 r. złożyć dokumenty zgłoszeniowe

Przedsiębiorca, który w poprzednim roku kalendarzowym prowadził działalność, w 2021 roku może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od osiągniętych... »


Kiedy dochodzi do przedawnienia rozliczenia VAT

VAT jest podatkiem specyficznym, którego rozliczenie może przybrać formę kwoty do zwrotu lub też nadwyżki do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Trzeba pamiętać, że one również objęte są... »


Jakie są praktyczne skutki stosowania odroczonego terminu płatności VAT

Odroczenie terminu płatności jest sytuacją powszechnie występującą w biznesie. Generalnie nie ma ono wpływu na rozliczenie VAT. Co innego brak płatności. Może on być podstawą do zastosowania ulgi na... »


Dowiedz się, w jaki sposób rozliczyć zakup podpisu kwalifikowanego w kosztach firmy

Firmy, które sporządzają dokumenty w kontaktach z organami władzy publicznej w wielu przypadkach muszą wysyłać je adresatom drogą elektroniczną, po zaopatrzeniu ich specjalnym cyfrowym podpisem... »


Uwaga! Będą konsekwencje za brak sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Do 31 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy CIT będą zobowiązani do przekazania sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Kto ma taki obowiązek? »


Dział: Najnowsze orzeczenia

Uwaga! Cesja uprawnień z tytułu umowy deweloperskiej podlega stawce 8% VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, że do dostawy lokalu z jednoczesnym przeniesieniem praw i obowiązków z umowy deweloperskiej (cesji) należy stosować przepisy ustawy o VAT... »


Dział: Najnowsze interpretacje

Czy w przypadku faktury zaliczkowej na kwotę poniżej 15.000 zł trzeba opłacić ją w ramach mechanizmu podzielonej płatności w VAT i stosować oznaczenie MPP w JPK_VAT

Mamy odpowiedź organu podatkowego. Warto też pamiętać, że od 1 stycznia 2021 r. Slim VAT wprowadził modyfikacje w przepisach dotyczących MPP. »


Zwrot przez kontrahenta kosztów poniesionych przez opóźnienie inwestycji bez VAT

Opodatkowanie świadczeń o charakterze odszkodowawczym już od dawna czasu budzi kontrowersje. Generalnie kary umowne itp. płatności nie podlegają VAT, to jednak coraz częściej organy podatkowe, polskie... »


Sprawdź, czy zapłata wekslem wymaga zastosowania split payment

Podatnik miał wątpliwość, jakie byłyby skutki sytuacji, gdyby nie dokonywał płatności za towary (objęte obowiązkowym MPP) w formie gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy, lecz w to miejsce... »


Fiskus uważa, że nie jest możliwa korekta rozliczeń po zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających VAT

Jeżeli biegły zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, utracił status podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur VAT i odpowiednio faktur korygujących. Dlatego też nie jest... »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Jak prawidłowo wypełnić PIT dla pracownika

Pytanie Mam pytanie dotyczące wypełnienia PIT-11 dla pracownika, w pozycjach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. W sytuacji kiedy pracodawca korzystał ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za... »


Jak ujmować w JPK_VAT – faktury wystawiane osobom fizycznym

Pytanie Jak postąpić w sytuacji, gdy podatnik nie ma obowiązku prowadzenia sprzedaży dla osób fizycznych w kasie fiskalnej, (sprzedaż internetowa), a każdej z nich wystawia fakturę. Jak ujmować te... »


Upewnij się, co zrobić z podstawą opodatkowania w rocznym PIT w przypadku braku zapłaty od kontrahenta

Pytanie Spółka jawna ma niezapłacone od ponad stu dni należności od kontrahenta. Sporządzono korektę deklaracji VAT – ulga za złe długi – za wrzesień i czerwiec. Czy można zmniejszyć podstawę... »


Dział: Zawsze pod ręką

Wysokość świadczenia urlopowego

Pracodawca, który nie ma obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłaca swoim pracownikom świadczenie urlopowe. Może jednak zwolnić się z tego obowiązku, informując do końca... »


Dział: Kalendarz

25 stycznia 2021 r.

25 stycznia 2021 r. »


Dział: Przykład księgowania

Sprawdź, czy dobrze księgujesz zaliczkę na samochód w koszty

Pytanie Czy mogę zaksięgować w koszty wpłaconą zaliczkę na samochód ciężarowy? Wpłata w wysokości 80 tys. zł została dokonana w grudniu 2020 r. Czy mogę skorzystać z jednorazowego odpisu w ramach... »


Co z księgowaniem przychodu pracowników z tytułu PPK

Pytanie Pracownicy spółki jawnej przystąpili do PPK. Spółka płaci wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca. Za listopad (wypłata 10 grudnia) pobrano składki na PPK pracownicze i od płatnika... »


Nr 826 - 25 stycznia 2021 r.

Rozliczenie leasingu. Poznaj uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za rok 2020
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego