Elektroniczny Serwis Księgowego

Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Archiwum numerów

Nr 827 - 1 lutego 2021 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Zawsze pod ręką

Wysokość kwot wolnych od potrąceń

Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli... »


Dział: Kalendarz

1 lutego 2021 r.

1 lutego 2021 r. »


5 lutego 2021 r.

5 lutego 2021 r. »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Działalność i spółka cywilna. Czy przysługuje mały ZUS z plusem

Pytanie Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będąca jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej może skorzystać z małego ZUS z plusem (spełnia kryterium... »


Upewnij się, czy musisz stosować kodu GTU w ewidencji VAT oraz w fakturze w przypadku dostawy energii elektrycznej

Pytanie Czy wystawiając refakturę na energię elektryczną powinnam oznaczyć kod GTU w JPK V7 ? »


Kto może odliczyć ulgę termomodernizacyjną

Pytanie Czy ulgę termomodernizacyjną (zakup paneli fotowoltaicznych) może odliczyć tylko osoba, na którą jest wystawiona faktura, czy również współmałżonek (istnieje wspólnota majątkowa)? Faktura... »


Jaki kod stosować w JPK_VAT przy sprzedaży kas fiskalnych

Pytanie Czy sprzedaż kas fiskalnych podlega pod GTU_06 w pliku JPK? Czy sprzedaż drukarek fiskalnych podlega pod GTU_06 w JPK_VAT? »


Jak rozliczyć fakturę korygującą dokumentującej zwrot towaru

Pytanie Podatnik (vatowiec) prowadzący warsztat samochodowy zakupił 11 grudnia 2019 roku towar (części samochodowe) na kwotę 763,74 zł. W grudniu 2020 r. w ramach reklamacji z tytułu rękojmi oddał... »


Dział: Przykład księgowania

Usługi wykonane w grudniu, a faktura wystawiona w styczniu następnego roku. Do którego roku zaksięgować tę fakturę w koszty

Pytanie Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność w 2020 roku prowadziła Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (metodą kasową). Od 2021 r. ze względu na przekroczony limit ma obowiązek... »


Dział: Nowości

Rozliczanie kosztów w przypadku zlikwidowanego środka trwałego częściowo sfinansowanego z dotacji – wskazówki

Przedsiębiorcy starają się o różnego rodzaju dotacje i subwencje – zarówno krajowe jak i zagraniczne. Są one często wydatkowane w całości lub części na zakup środków trwałych. Zobacz, jak w takiej... »


Dowiedz się, jaka jest rola protokołu zdawczo – odbiorczego w powstaniu obowiązku podatkowego

Kiedy mamy do czynienia z usługami budowlanymi lub budowlano-montażowymi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od wykonania usługi... »


Czy wiesz, jakie skutki w kosztach podatkowych wywołują straty towarowe

W niektórych branżach ponoszenie strat w towarach jest na porządku dziennym. Strata tego rodzaju stanowi uszczuplenie majątku podatnika, wyrażające się poprzez zmniejszenie stanu towarów, do którego... »


Upewnij się, jak należy rozliczać cash pooling na gruncie podatkowym i rachunkowym

W grupach kapitałowych usługa cash pooling to dziś jedno z popularniejszych rozwiązań zarządzania środkami pieniężnymi. Dla księgowych ważne jest to, że zawarcie takiej umowy niesie za sobą wiele... »


Deklaracje podatkowe PIT za 2020 rok dla emerytów i rencistów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na przełomie stycznia i lutego wyśle deklaracje podatkowe za 2020 rok: PIT-40A albo PIT 11A i PIT-11. Deklaracje trafią  do wszystkich osób, które w 2020 roku chociaż... »


Dowiedz się, jak prawidłowo rozliczać kosztowo wydatki na podróże służbowe

Przedsiębiorca wysyłający pracownika w podróż służbową pokrywa jej koszty. Pracodawca, który nie działa w sferze budżetowej może w tym zakresie korzystać z własnych zasad rozliczania podróży... »


Stratę w środkach obrotowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Sprawdź, kiedy

Nie wszystkie poczynania przedsiębiorcy przynoszą dochód. Czasami notowana jest strata w środkach obrotowych, która może powstać przykładowo w wyniku likwidacji przeterminowanych towarów. Czy... »


Rozliczamy wypłatę świadczeń urlopowych w 2021 roku

Podatnik może sfinansować koszty wypoczynku pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków obrotowych. Tym, którzy spełniają określone przepisami kryteria i zarazem nie... »


Informacja CIT-15J. Dzisiaj jest ostatni termin na jej złożenie dla spółek jawnych

Do 1 lutego br. spółki jawne muszą złożyć informację o podatnikach posiadających prawa do udziałów w zysku tych podmiotów. Ze wspomnianego obowiązku należy się wywiązać za pomocą formularza... »


Upewnij się, czy składka ubezpieczeniowa z tytułu polisy dla pracownika może być kosztem podatkowym

Przedsiębiorcy ponoszą niekiedy wydatki na opłacanie różnego rodzaju polis ubezpieczeniowych dla pracowników (np. ubezpieczenie na życie). Konstrukcje takich mechanizmów są różnorodne. Działania takie... »


Można już składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec – wrzesień 2020 r.

26 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa, zgodnie z którą płatnicy składek z określonych branż mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za lipiec – wrzesień 2020 roku. »


Dzisiaj upływa termin na przekazanie informacji ZUS IWA za 2020

W tym roku informację ZUS IWA za 2020 r. płatnicy składek przekazują do 1 lutego. Ostatni dzień stycznia czyli ustawowy termin przypada bowiem w niedzielę. Kto ma obowiązek złożyć formularz... »


Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak wypełniać druk CIT-ST

Resort finansów opublikował instrukcję w sprawie prawidłowego wypełniania formularza CIT-ST, czyli informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu... »


Publikacja skorygowanej wersji struktury JPK_EWP(2)

Na stronie Krajowej Administracji Skarbowej opublikowano skorygowaną wersję JPK_EWP(2)_v1-1, czyli struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. »


Nr 827 - 1 lutego 2021 r.

VAT może stanowić koszt uzyskania przychodów. Sprawdź, kiedy
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego