Elektroniczny Serwis Księgowego

Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Archiwum numerów

Nr 834 - 22 marzec 2021 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości

Cykl spotkań konsultacyjnych z przedsiębiorcami rozpoczął ZUS

11 marca 2021 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie konsultacyjne ze środowiskiem przedsiębiorców na temat programów transformacji cyfrowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które ułatwią prowadzenie... »


Czy zakup koncentratora tlenu do firmy w związku z COVID-19 jest kosztem podatkowym

W czasie epidemii koronawirusa wielu pracodawców zastanawia się nad zakupem do firmy koncentratorów tlenu, które wspomagają oddychanie u pacjentów z dusznością, co ma istotne znaczenie w przypadku... »


Likwidacja spółki może wymagać sporządzenia dwóch zeznań CIT-8

Pandemia COVID-19 i związane z nią trudności powodują, że wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie utrzymać się na rynku. Dotyczy to również podatników CIT, w tym spółek kapitałowych (np. spółek z... »


Jest nowy wzór informacji CIT-ST

Obowiązuje już nowy wzór informacji CIT-ST o zakładach (oddziałach) podatnika, umożliwiającej podział pomiędzy samorządy podatku CIT, płaconego również w formie ryczałtu od dochodów. »


Ulga na zakup nowych technologii. Rozliczenie za rok 2020

Przy sporządzaniu rocznego zeznania podatkowego, każdy podatnik chciałby skorzystać z ulg obniżających jego zobowiązania podatkowe. Większość ulg obowiązuje od lat, przy niektórych jednak zmieniają... »


Sprawdź, czy można liczyć na uproszczenia w związku ze zmianami w JPK_VAT

Jest projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Ministerstwo Finansów w związku... »


Tymczasowe stosowanie umowy UE z Wielką Brytanią przedłużone do 30 kwietnia br.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zamieściło na swojej podmiotowej stronie internetowej informację o przedłużeniu stosowania tymczasowej umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią do... »


Trwają konsultacje podatkowe w zakresie cen transferowych

Resort finansów poinformował o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w zakresie cen transferowych dotyczące domniemania i należytej staranności. Potrwają one do 20 kwietnia br. »


Prostym językiem o trudnych sprawach zamierza mówić Ministerstwo Finansów

MF i KAS podpisały deklarację prostego języka, co oznacza, że zobowiązują się do propagowania idei prostego języka. Głównym celem tej inicjatywy jest upraszczanie komunikatów skierowanych do... »


Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac nad podatkiem katastralnym

Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie prowadzi prac, których skutkiem byłoby określenie zasad pobierania podatku od nieruchomości opartego na wartości nieruchomości. »


Uwaga! Już obowiązują nowe wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR

Nowe wzory deklaracji rocznych PIT-4R i PIT-8AR, wprowadzone zostały rozporządzeniem zmieniającym wydanym przez MF. Dzięki temu płatnicy z branż dotkniętych pandemią COVID-19 będą mogli skorzystać z... »


Nowy CIT-8 za 2020 rok wraz z załącznikami jest już dostępny

Nowe deklaracje CIT zostały już opublikowane. Mają one zastosowanie do przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r. Do rozliczeń za 2020 rok podatnik wykorzysta... »


Uwaga! Korekta in minus od 2021 roku może być łatwiejsza do zastosowania

Rodzaj dokumentu handlowego potwierdzającego uzgodnienie warunków transakcji powinien wynikać w szczególności z warunków handlowych występujących między przedsiębiorcami. W zależności od przyjętych... »


Dział: Najnowsze interpretacje

Jest nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie posiłków dla zleceniobiorców w kosztach

Jeszcze do niedawna organy podatkowe uważały, że wydatki poniesione na artykuły spożywcze udostępnione osobom zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, nie mogą stanowić kosztów uzyskania... »


Dostawa domków letniskowych wraz z montażem bez obowiązkowego split payment

W jednej z najnowszych interpretacji dyrektor KIS analizował przypadek sprzedaży domków letniskowych, które zostają dostarczone do samodzielnego montażu bądź ma miejsce dodatkowo usługa montażu... »


WNT lub import usług od podmiotu powiązanego także z oznaczeniem „TP”

W jednej z ostatnio wydanych interpretacji dyrektor KIS wyjaśnił, że oznaczenie „TP” należy stosować do każdej transakcji zawierającej dane pozwalające na rozliczenie podatku... »


Sprawdź, czy potwierdzenie zamówienia to faktura uproszczona

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest dokumentem wystawianym kontrahentowi w celu poinformowania go o przyjęciu złożonego zamówienia do realizacji. Czy taki dokument można uznać za fakturę... »


Dział: Najnowsze orzeczenia

Uwaga! Jest ważny wyrok TSUE – podatek handlowy zgodny z przepisami UE

Podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa, orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. »


Dział: Zawsze pod ręką

Kwoty przychodu dla świadczeń przedemerytalnych

Kwoty przychodu dla świadczeń przedemerytalnych »


Dział: Kalendarz

25 marca 2021 r.

25 marca 2021 r. »


22 marca 2021 r.

22 marca 2021 r. »


Dział: Przykład księgowania

Vouchery dla pracowników i kontrahentów a przychód

Pytanie Jak zaksięgować zakup voucherów przeznaczonych dla kontrahentów? czy trzeba wystawić obdarowanego pit? a co jeżeli kupimy vouchery i przekażemy je pracownikom? »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Czy można „podleasingować” samochód w okresie zawieszenie firmy

Pytanie Czy podatnik (żona) w trakcie zawieszonej działalności może refakturować koszty z tytułu leasingu i wszelkie inne opłaty z nim związane do firmy męża? Dodam, że faktury kosztowe równają się... »


Strata gotówkowa małej firmy a subwencja z PFR

Pytanie Jak obliczyć stratę gotówkową małego przedsiębiorstwa w ramach otrzymanej subwencji z PFR? Czy powinnam zliczyć 12 miesięcy dochodu po otrzymaniu subwencji i porównać go z analogicznym... »


Ulga w ZUS a wątpliwości podatnika

Pytanie Płatnik składek prowadzi jednoosobową działalność od 2015 roku. W 2019 roku dokonano zgłoszenia z kodem 059000 w obowiązującym terminie. W 2019 płatnik opłacał składki zależne od dochodu... »


Sprawdź, kiedy przysługuje odliczenie VAT

Sprawdź, kiedy przysługuje odliczenie VAT »


Wydatek sfinansowany dotacją a koszty podatkowe

Pytanie Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych koszty poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, które były sfinansowane z dotacji z urzędu pracy na pokrycie bieżących kosztów... »


Nr 834 - 22 marzec 2021 r.

Dowiedz się na co powinieneś uważać przy kontrolach podatkowych w czasie COVID-19
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego