Elektroniczny Serwis Księgowego

Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Archiwum numerów

Nr 837 - 12 kwietnia 2021 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości

Upewnij się, czy wiesz wszystko na temat zasad korygowania faktur in minus i in plus od 2021 roku

Przypomnijmy, że nowela ustawy o VAT (w ramach pakietu SLIM VAT, który wszedł w życie 1 stycznia 2021 r.) wprowadziła brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus... »


Sprawdź, jak fakturować usługi niematerialne dla firm z UK i import usług z tego obszaru po brexicie

Jak się okazuje zawarta w pośpiechu umowa brexitowa tuż przed wyjściem Zjednoczonego Królestwa (UK) z Unii Europejskiej, mimo swojej obszerności (wraz z załącznikami), sprawia wrażenie strasznie... »


Dowiedz się, jak zmienią się przepisy o e-fakturach od października 2021 roku

Wprowadzenie systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) zapowiada wprowadzenie resort finansów. Za pośrednictwem KSef podatnicy będą wystawić ustrukturyzowane e-faktury. Czy... »


Uwaga! Jak się okazuje firmy z Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i Norwegii nie muszą ustanawiać przedstawiciela podatkowego

Pomimo brexitu działające w naszym kraju przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii oraz z Irlandii Północnej nie muszą ustanawiać tutaj przedstawiciela podatkowego do celów VAT. To samo dotyczy... »


Przesłuchania na odległość ułatwią kontrolę podatników

Przygotowane przez resort finansów rozporządzenie w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej ma ułatwić przeprowadzanie takich kontroli na odległość, co ma również... »


Tarcza antykryzysowa przewiduje 7 dni na złożenie wniosku RZN dla zleceniobiorców

Uwaga, zleceniobiorca, który zawarł umowę do 31 marca 2021 r. i jej przedmiot związany jest z działalnością twórczą, artystyczną oraz w zakresie architektury może złożyć wniosek o zwolnienie... »


Dowiedz się, co się zmienia od 1 maja 2021 r. w sprawie zawieszenia postepowań podatkowych

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm. Nowelizacja zakłada zmiany nie tylko w ustawie o podatku akcyzowym, lecz także w VAT, opłacie... »


Pomyłka w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas została poprawiona

Resort finansów przedstawił rozporządzenie zmieniające dopiero co znowelizowane rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Aktualne... »


Uwaga! Pamiętaj, że od 1 kwietnia składka wypadkowa jest w nowej wysokości

Nowy okres składkowy rozpoczynający się 1 kwietnia i trwający do 31 marca 2022 r. przyniesie wielu pracodawcom duże zmiany w wysokości opłat z tytułu składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dotyczą one... »


ZUS powiadamia płatników o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla blisko 155.000 płatników składek. Wskazaną w zawiadomieniu stopę procentową składki płatnicy będą... »


Nowy standard KSR dotyczący kontynuowania działalności lub jej braku

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt standardu „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”. Uwagi do... »


Dowiedz się, jak będzie wyglądać rachunkowość prostej spółki akcyjnej od 1 lipca 2021 r.

Znowelizowany Kodeks spółek handlowych przewiduje powstanie nowego bytu prawnego, jakim jest prosta spółka akcyjna. Czy prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r. będzie musiała prowadzić księgi... »


Lokalna dokumentacja cen transferowych – jakie zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. lokalna dokumentacja cen transferowych obejmuje szerszy zakres informacji. Jest to kolejna w ostatnich latach zmiana w zakresie obowiązków związanych z przygotowaniem... »


Ważne! Nie trzeba zawiadamiać US o objęciu spółki komandytowej CIT od 1 maja

Przepisy nie nakładają obowiązku zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przez spółkę komandytową ani przez jej wspólników w przypadku, gdy podmiot ten skorzysta z przysługujących mu ustawowych... »


Są objaśnienia podatkowe MF w zakresie cen transferowych

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT) Opublikowano również objaśnienia dotyczące... »


Będzie nowy JPK_V7

Projekt rozporządzenia, w którym przedstawiono pakiet zmian w zakresie zasad prowadzenia ewidencji w nowym JPK_V7 Ministerstwo Finansów opublikowało 17 marca 2021 r. Przewiduje on kilka pozytywnych... »


KAS udziela ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Naczelnicy urzędów skarbowych rozpatrują wnioski o rozłożenie na raty podatku, odroczenie terminu jego zapłaty i umorzenie zaległości podatkowych. Od początku epidemii COVID-19, wydali już ponad... »


Ponad 150.000 kontroli przeprowadziła PIP w latach 2018-2019 PIP

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 80.000 kontroli w 2018 roku i 73.000 kontroli w 2019 roku. Priorytetowe znaczenie miały w nich obszary, gdzie naruszenia prawa pociągają za sobą szczególnie... »


1 lipca 2021 r. zmieniają się zasady składania deklaracji akcyzowych

Przygotuj się na zmiany związane z nowelizacją przepisów dotyczących podatku akcyzowego zmienia m.in. zasady składania deklaracji, a także prowadzenia ewidencji do celów tego podatku, które będą... »


Dział: Najnowsze orzeczenia

SN: Zakaz działalności dla prezesa nie wymaga dokładnego oszacowania szkód

Jak stwierdził Sąd Najwyższy, aby orzec zakaz prowadzenia działalnością gospodarczą lub zarządzania nią przez członka zarządu upadającej firmy, określonego w art. 373 Prawa upadłościowego, nie jest... »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Czy z korektą deklaracji VAT i JPK_VAT należy składać czynny żal

Pytanie Czy podczas składania korekty deklaracji VAT zarówno do 1 października 2020 r., jak i obecnie po zmianie przepisów, w nowym pliku JPK_VAT trzeba składać dodatkowo czynny żal? »


Upewnij się, czy sprzedaż towaru byłemu pracownikowi wymaga ewidencji na kasie fiskalnej

Pytanie Czy sprzedaż byłemu pracownikowi komputera przenośnego (laptopa będącego w EŚT), powinna być zaewidencjonowana na kasie fiskalnej? Pracownik był zatrudniony do października 2018 roku. Kupił... »


Dowiedz się, kiedy należy zastosować kod MPP na fakturze z różnymi pozycjami

Pytanie Wystawiamy faktury sprzedażowe, w których są pozycje podlegające pod załącznik 15 do ustawy o VAT, a także są pozycje nie wchodzące do załącznika nr 15 (na jednej fakturze). Kwota brutto... »


Czy składka zdrowotna może być dwa razy odliczona

Pytanie Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo z której za 2020 wykazuje stratę. Oprócz tego rozlicza się na zasadach ogólnych z tytułu umowy o pracę. Czy w rozliczeniu z... »


Jak wyliczyć wynagrodzenie dla pracownika z obniżonym wynagrodzeniem

Pytanie Pracownik był zatrudniony na czas nieokreślony na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7.000 zł brutto. W firmie zaszła zmiana i aby pracownik nie stracił pracy dostał umowę o pracę na 1/3 etatu... »


Dział: Przykład księgowania

Rozliczenie składki na Fundusz Pracy

Pytanie Czy zapłaconą składkę na Fundusz pracy za 2020 r. i rozliczoną przy obliczeniu zaliczek na podatek co miesiąc mogę skorygować księgując do PKPiR w grudniu 2020 r. za cały rok a zaliczki na... »


Dział: Kalendarz

12 kwietnia 2021 r.

12 kwietnia 2021 r. »


15 kwietnia 2021 r.

15 kwietnia 2021 r. »


Dział: Zawsze pod ręką

Wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego

Wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego »


Nr 837 - 12 kwietnia 2021 r.

Od 1 lipca br. wejdzie w życie pakiet VAT e-commerce
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego