Elektroniczny Serwis Księgowego

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Nr 665 - 19 lutego 2018 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości

Jest przełomowy wyrok w obronie przedsiębiorcy – lawinowe wnioski o wznowienie postępowania stwierdzenia nieważności decyzji

Odmowa możliwości dokonania odliczenia kosztów przy jednoczesnym nakazie zapłaty VAT od faktur sprzedażowych – to kolejna decyzja fiskusa, która narażając firmę na milionowe straty, mogła... »


Pamiętaj o złożeniu zaświadczenia do ZUS o dochodach zatrudnionych emerytów/rencistów

Do 28 lutego 2018 r. płatnicy składek, którzy zatrudniają na umowę o pracę czy umowę zlecenia osoby pobierające emeryturę lub rentę mają obowiązek złożyć w ZUS zaświadczenie o uzyskanych przez nich... »


Od kiedy wchodzi w życie obowiązek sporządzania sprawozdań w wersji elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej

Zakończyły się prace parlamentarne nad ustawą 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza wiele  zmian ważnych dla podmiotów... »


Kto zyska, a kto straci na zakazie handlu w niedzielę

Zakaz handlu w niedziele pociągnie za sobą konsekwencje w wymiarze społeczno-ekonomicznym, które obecnie trudne są do dokładnego oszacowania. Jedno z całą stanowczością można stwierdzić: liczne... »


Jednolity Plik Kontrolny 2018 r. 10 odpowiedzi na pytania dotyczące zasad wysyłania w aplikacji e-mikrofirma

Celem prawidłowego wywiązania się z obowiązku raportowania w ramach pliku JPK o schemacie XML w załączeniu przedstawiam zebrane najważniejsze pytania i odpowiedzi ze strony MF.  »


Dział: Pytania i odpowiedzi

Sprawdź, czy cudzoziemiec legitymujący się Kartą Polaka może pracować bez zezwolenia

Pytanie Proszę o informację jakie obowiązki spoczywają na spółce jako pracodawcy względem pracownika z Ukrainy legitymującego się Kartą Polaka, posiadającego nr PESEL oraz zameldowanego w Polsce. Czy... »


W jaki sposób zmienić pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas określony

Pytanie Pracownik ma obecnie zawartą umowę o pracę na czas określony do 30 września 2018 r. Zapadła decyzja o zmianie umowy na czas nieokreślony od 1 stycznia 2018 r. Czy mogę to zrobić porozumieniem... »


Czy przedsiębiorca może anulować fakturę w aplikacji e-mikrofirma

Pytanie Korzystam z aplikacji e-mikrofirma. Czy po wpisaniu faktury do rejestru zakupu można ją anulować? Jak należy ująć faktury zakupu z odwrotnym obciążeniem w rejestrze zakupu ewidencji VAT i... »


Dział: Najnowsze orzeczenia

Czy oddelegowany pracownik zapłaci PIT od świadczeń sfinansowanych przez szefa

Przedsiębiorca wysyła podwładnych do pracy za granicę, opłaca im m.in. koszty transportu i zakwaterowania. Czy trzeba pobrać zaliczki na PIT od takich świadczeń? Poznaj stanowisko WSA w... »


Przedsiębiorca, który nie reguluje kwestii związanych z podróżą kierowców będzie musiał wypłacać im ryczałty

Jest wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wypłacania kierowcom ryczałtów za podróż służbową. Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że kierowcy, którzy odbywają podróże służbowe bez zapewnionego noclegu przez... »


Dział: Najnowsze interpretacje

Rozliczanie imprezy firmowej nie jest takie proste. Są nowe poglądy

Zdaniem organu podatkowego do kosztów podatkowych można zaliczyć tylko takie wydatki na imprezę firmową, w której uczestniczyli pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Co jednak, jeżeli... »


Upewnij się, czy składka na prywatną opiekę medyczną powinna być wliczana do podstawy składkowej dla osób przebywających na urlopach macierzyńskich

ZUS informuje, że rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odnosi się do przychodów ze stosunku pracy. Osoby przebywające... »


Dział: Przykład księgowania

Jak zaksięgować stłuczkę samochodu służbowego

Pytanie Nasz samochód służbowy miał stłuczkę. Czy jeżeli ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy w punkcie serwisowym,  mamy obowiązek wykazania tego w księgach rachunkowych w przychodach i... »


Dział: Kalendarz

20 lutego 2018 r.

20 lutego 2018 r. »


Dział: Zawsze pod ręką

Dodatek za pracę w porze nocnej

W 2018 r. wzrósł dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej, który stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Poniżej przedstawiamy tabelę z wyliczonymi kwotami... »


Nr 665 - 19 lutego 2018 r.

Optymalizacja procesu wysyłania danych za pośrednictwem pliku JPK_VAT(3) wspierająca osoby fizyczne obowiązuje w pełni od 5 lutego 2018 r.
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl
 • Publikacje:

  Personel od a do z Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kadrowa Personel od a do z Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach Prawo pracy w orzeczeniach sądu najwyższego Dokumentacja kadrowa
 • Portale:

  Portal FK Portal FK Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal FK Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal Kadrowy Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Elektroniczny Serwis Księgowego